Meer last van Schiphol met vijfde baan

Omwonenden van Schiphol zeggen sinds de ingebruikname van de Polderbaan meer geluidsoverlast te hebben dan daarvoor. Dit blijkt uit conclusies van onderzoeksbureau Intomart.

Ook in gebieden waar een reductie van de ervaren geluidshinder werd verwacht, zoals in Amsterdam en Amstelveen, is de ondervonden hinder niet gedaald en zelfs iets gestegen. Maar de toename van de overlast is het sterkst in gebieden waarvan dit op grond van berekeningen ook werd verwacht.

Intomart heeft in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat telefonische enquêtes uitgevoerd naar de beleving van Schiphol in de wijde omgeving van de luchthaven. Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.402 personen. Dat is het aantal ,,geslaagde gesprekken'' dat overbleef na een steekproef van 5.745 adressen.

De conclusies zijn verrassend, omdat met de aanleg van de Polderbaan, de zogenoemde vijfde baan, onder meer werd beoogd de geluidsoverlast terug te dringen. ,,Grofweg wordt beoogd minder over stedelijk gebied te vliegen en meer over het platteland'', aldus het onderzoek. De Polderbaan werd eind februari vorig jaar in gebruik genomen. Ruim acht maanden later, vanaf november, ging daarbij het geheel vernieuwde vijfbanenstelsel van start. Dit voorzag in het verplaatsten van de zwaarste overlast enkele kilometers naar het noordwesten, waar minder mensen wonen.

De onderzoekers van Intomart hebben de resultaten van een eerste meting, in februari vorig jaar vóór de opening van de Polderbaan, vergeleken met een tweede meting van december vorig jaar. De bewoners van de dunbevolkte gebieden onder de nieuwe routes zeggen inderdaad meer last van vliegtuiglawaai te ervaren. Dat zijn bijvoorbeeld de inwoners van Spaarndam, Aalsmeer en Oegstgeest. Maar datzelfde zeggen ook bewoners van gebieden waar de geluidsoverlast volgens de verwachtingen had moeten dalen. Dat zijn inwoners van onder meer Amsterdam, Hoofddorp en Amstelveen.

Volgens Schiphol zijn de resultaten van het onderzoek ,,logisch'', omdat kort na ingebruikname van het nieuwe vijfbanenstelsel, november vorig jaar, alweer moest worden afgestapt van het zogenoemde parallel starten vanaf de Polderbaan en de ernaast gelegen Zwanenburgbaan. ,,Toen bleek dat vliegtuigen bij oostenwind in de richting van de Polderbaan gingen waaien'', aldus de woordvoerder. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, besloot Luchtverkeersleiding Nederland opnieuw veelvuldig gebruik te maken van de Buitenveldertbaan. ,,Daardoor kregen mensen in Amsterdam niet het idee dat er minder geluid was.'' Pas vanaf eind maart dit jaar wordt er weer parallel gestart en is geluidsreductie in en om Amsterdam goed te merken, aldus Schiphol. De luchtverkeersleiding bevestigt dit. Wel is het parallel starten pas eind december gestopt, zodat ten tijde van de enquête toch al iets van de vermindering van lawaai te merken moet zijn geweest. Niettemin is in de eerste weken van het vijfbanenstelstel de Buitenveldertbaan veel gebruikt vanwege harde westenwind.