Kabinet trekt eigen plan met prepensioen

Het kabinet wil niet wachten op een ledenraadpleging van de vakcentrales over de uitkomst van het Voorjaarsoverleg. Het kabinet gaat door met het voorbereiden van wetgeving die belastingvrij sparen voor VUT en prepensioen onmogelijk maken.

Premier Balkenende zei woensdag na afloop van de ministerraad dat met het kabinet niet meer te onderhandelen valt. ,,De rek is eruit'', zei hij. Het kabinet heeft de steun van de coalitiefracties in de Tweede Kamer. Die zijn teleurgesteld over het vastgelopen Voorjaarsoverleg, afgelopen dinsdagnacht. Zij leggen de schuld bij de vakcentrales. De oppositiefracties leggen de schuld bij het kabinet.

De vakcentrales gingen bij het Voorjaarsoverleg niet akkoord met het laatste compromisvoorstel waarover kabinet en werkgeversorganisaties overeenstemming hadden bereikt. Daarin zouden werknemers op individuele basis kunnen sparen voor prepensioen vanaf 62,5 jaar. De FNV, die collectieve regelingen wil behouden, zal het voorstel met een negatief advies voorleggen aan haar leden. Dit referendum kan nog enkele weken op zich laten wachten. Mochten de vakbondsleden het compromis tegen de zin van de vakcentrale toch steunen, dan zal het kabinet het alsnog uitvoeren.

Het CNV gaat zijn leden de komende weken ook raadplegen, maar doet ondertussen nog een laatste poging om met de andere vakcentrales en de werkgeversorganisaties tot een akkoord te komen. ,,Wij willen tot het uiterste gaan'', aldus vice-voorzitter Josine Westerbeek-Huitink.

Gevolg van het mislukken van het Voorjaarsoverleg is dat de afspraken tussen kabinet en sociale partners over loonmatiging op de tocht staan. Het kabinet waarschuwde eerder al dat loonmatiging noodzakelijk is om de Nederlandse economie er weer bovenop te krijgen. In een woensdag verschenen brief benadrukt het kabinet dat ,,majeure herijkingen in de sociale zekerheid en in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid'' nodig zijn om ,,een samenleving te kunnen behouden waarin ouderen, arbeidsongeschikten, zieken en werklozen een beroep kunnen doen op collectieve voorzieningen''.

Volgende week debatteert het kabinet over de werkgelegenheid en het Voorjaarsoverleg.