Kabinet tegen dubbel paspoort

Het kabinet gaat de dubbele nationaliteit vanaf de derde generatie allochtonen verbieden. Deze groep moet afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit als ze Nederlander wil worden.

De regering wil migratielanden die dat niet toestaan, zoals Marokko, via diplomatieke actie op andere gedachten brengen.

Dat maakte minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken, VVD) woensdag bekend na afloop van de ministerraad. De maatregel maakt deel uit van de reactie van het kabinet op het in januari verschenen rapport van de parlementaire onderzoekscommissie-Blok. Die onderzocht dertig jaar integratiebeleid in Nederland. Volgens Verdonk onderschrijft de regering de conclusie van de commissie dat de integratie van grote groepen allochtonen geheel of gedeeltelijk is geslaagd. Verdonk: ,,Maar een te groot deel van de allochtone bevolking staat nog op te grote afstand van de samenleving.'' Om de sociale, culturele, economische en politieke achterstanden weg te werken, streeft de ministerraad naar ,,gedeeld burgerschap''. Afstand doen van de oude nationaliteit is daar een onderdeel van. Volgens Verdonk is ,,kiezen voor naturalisatie ook kiezen voor de Nederlandse samenleving''.

Verdonk kondigde verder aan dat er een integratieladder komt. De voortgang van de integratie van groepen valt dan te meten aan de hand van zogenoemde positieve en negatieve indicatoren. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie is in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek volgens haar al een flink eind gevorderd met de ontwikkeling van die ladder. Verdonk verwacht in september hiermee klaar te zijn.

Verder wil de regering de arbeidsparticipatie van minderheden, die nu onder de 50 procent ligt, verhogen tot ten minste 54 procent. Tevens streeft Verdonk naar een imamopleiding in Nederland. Imams komen nu veelal uit het buitenland en hebben, stelt de regering, een te geringe betrokkenheid bij de Nederlandse maatschappij.