Hemelvaartsdag

Wat heb je met Hemelvaartsdag gedaan? Heb je al buiten gezwommen, of is het nog te koud?

Schrijf ons wat je hebt meegemaakt. Dan is het nieuws en zetten wij het in de krant! Vermeld wel

altijd je naam, adres en leeftijd.

Stuur je verhaal naar NRC Handelsblad, postbus 3372,

1001 AD Amsterdam. Of

e-mail naar cs@nrc.nl. Ook tekeningen en foto's zijn

welkom.