Grens Zwitsers open voor EU

Zwitserland gaat de grenscontrole voor personenverkeer uit de landen van de Europese Unie in 2007 opheffen. Hierover zijn de Unie en Zwitserland het woensdag na bijna drie jaar onderhandelen eens geworden.

Met deze stap is het neutrale Zwitserland een stap dichter bij de Unie gekomen. Opheffen van de grenscontrole betekent dat Zwitserland tot het zogeheten Schengengebied gaat behoren. Het land sluit zich tevens aan bij de Dublin-overeenkomst voor asielzoekers, waarin staat hoe lidstaten van de Unie dienen om te gaan met vluchtelingen die zich melden.

Voorzitter Prodi van de Europese Commissie sprak na afloop van besprekingen met de Zwitserse president Deiss over ,,een nieuwe dimensie'' in de betrekkingen tussen de Unie en Zwitserland. Deiss heeft zich in het verleden voorstander getoond van een volledig lidmaatschap van de EU. De Unie heeft reeds diverse akkoorden met Zwitserland gesloten. Daar zijn er woensdag negen bijgekomen, over samenwerking op het gebied van milieu, scholing en uitwisseling van statistische gegevens. Tevens gaat Zwitserland jaarlijks 130 miljoen euro bijdragen aan de Europese cohesiefondsen waarmee de armere lidstaten gesubsidieerd worden.

Eerder bereikten de partijen een akkoord over de belasting op spaartegoeden van Europese ingezetenen in Zwitserland. Er komt met ingang van 2005 een heffing van 15 procent die oploopt tot 35 procent in 2012. Maar volgens president Deiss is om wetstechnische redenen die ingangsdatum niet haalbaar.