De Hollandse jihad bestaat

Jihad in de polder is een boek over de radicale islam in Nederland, geschreven door een gelovige. Journalist Siem Eikelenboom, hoofd van de onderzoeksredactie van de actualiteitenrubriek Nova, is ervan overtuigd dat er in Nederland een netwerk bestaat dat het wereldwijde moslimterrorisme niet alleen goedkeurt, maar ook ideologisch onderbouwt en (logistiek) ondersteunt. En hoewel het directe gevaar voor een aanslag in Nederland dan misschien gering lijkt, is er volgens Eikelenboom sprake van een sluipende radicalisering van jonge moslims. `Media, politiek en opsporingsinstanties', schrijft hij in Jihad in de polder. De radicale islam in Nederland, `hebben te veel oog voor het meest in het oog springende uiting van de radicale islam: het terrorisme. Het gevolg is dat men nog te weinig aandacht heeft voor andere verschijnselen.' Die verschijnselen zijn volgens Eikelenboom onder meer: stokkende integratie en emancipatie van vooral moslimvrouwen, toenemende onverdraagzaamheid jegens homo's, ronseling van jongeren voor de jihad en het doorsluizen van gelden `naar dubieuze doelen en het wereldwijde netwerk van de radicale islam.'

Eikelenboom heeft de afgelopen twee jaar onafgebroken aan het dossier van het moslimextremisme en terrorisme gewerkt. Nova-teams maakten heimelijk bandopnamen van de radicale preken van imams als Jneid Fawaz van de As-Soennah moskee in Den Haag en Mahmoud el-Shershaby van de El-Tawheed moskee in Amsterdam. Nova wijdde een aantal uitzendingen over de buitenlandse fundamentalistische stichtingen achter islamitische basisscholen. En het programma onthulde dat één van de Saoedische bestuursleden van de Eindhovense stichting Al-Waqf al-Islami, de stichting achter de inmiddels berucht geworden moskee Al-Fourqaan, voorkomt op een in Bosnië door de FBI in beslag genomen lijst van financiers van Osama bin Laden.

Jihad in de polder is de neerslag van deze soms baanbrekende uitzendingen – maar een goed boek is het daarmee nog niet. Dat komt in de eerste plaats omdat Eikelenboom erg graag laat zien dat hij een gearriveerde onderzoeksjournalist is. `Dankzij de overweldigende hoeveelheid primaire bronnen heb ik nauwelijks hoeven te leunen op het werk van collega-journalisten.' Daarmee trekt hij een wel erg grote broek aan. Zijn bronnen zijn wel primair, maar lang niet altijd exclusief: afgezien van de Nova-uitzendingen vormt zijn belangrijkste materiaal het zeer omvangrijke strafdossier van de zaak tegen twaalf vermeende `rekruteurs' voor de jihad die vorig jaar diende voor de Rotterdamse rechtbank. Dit dossier vormde de basis van eerdere grote journalistieke producties in de Volkskrant en NRC Handelsblad. Hij citeert zo uitgebreid uit dat dossier dat Jihad in de polder hier en daar nauwelijks is door te komen. Maar de stilistische tekortkomingen (alleen echte fundamentalisten willen pagina's lang de preken van van imam Jneid Fawaz doorploegen) vormen niet het grootste gebrek van Jihad in de polder. Echt storend is dat Eikelenbooms te grote fixatie op de door hem bemachtigde strafdossiers leidt tot blikvernauwing. Dat is des te bezwaarlijker als men bedenkt dat in de beide strafzaken die er tot nu toe in Nederlands zijn gevoerd tegen moslimextremisten de rechtbank in Rotterdam gehakt heeft gemaakt van de door het openbaar ministerie aangeboden dossiers. `Het feit dat er in Nederland nog geen enkele veroordeling voor moslimterrorisme is gevolgd', schrijft Eilenboom ter weerlegging van deze vonnissen, `wil absoluut niet zeggen dat er niets aan de hand is.' Hij heeft ongetwijfeld gelijk. Je zou alleen zo graag willen weten wat er wel precies aan de hand is.

Siem Eikelenboom: Jihad in de polder. De radicale islam in Nederland. L.J. Veen, 311 blz. €17,50

    • Steven Derix