Al-Bashir als vredesapostel in Darfur

Zolang er op grote schaal gemoord werd, was de West-Soedanese regio Darfur voor buitenlanders verboden gebied. Nu zijn ze welkom in het gevolg van president Al-Bashir.

Arabische militiestrijders op paarden, gekleed in uniformen van het regeringsleger, salueren naar de Soedanese president Omar Hassan al-Bashir. Hij steekt zijn wandelstok triomfantelijk in de lucht, draait swingend met zijn billen en roept: ,,God is groot.'' De menigte van twintigduizend mensen in de stad Nyala in de West-Soedanese regio Darfur weerkaatst zijn woorden en scandeert: ,,Lang leve Al-Bashir.''

De vernietigende wijze waarop de Soedanese regering met behulp van Arabische milites de rebellie in Darfur de afgelopen maanden heeft bestreden, begint het regime van Al-Bashir te ondermijnen. Daarom is de president een charme-offensief begonnen in Darfur, waar zijn gevechtstactiek van de verschroeide aarde honderdduizenden op de vlucht heeft gejaagd, met als gevolg een dreigende hongersnood. Naar verluidt zou binnen de politieke klasse in de hoofdstad Khartoum de onvrede groeien over zijn beleid in Darfur. Hetzelfde zou gelden voor het leger, waarin veel soldaten uit Darfur vechten. Afgelopen nacht werd in Khartoum een onbekend aantal mensen opgepakt, een golf van arrestaties die in verband wordt gebracht met de crisis in Darfur.

Toen de rebellie in Darfur ruim een jaar geleden begon, besloot de regering deze te bestrijden door een Arabische militie te vormen die de naam Janjaweed kreeg. Deze militie wordt vaak geleid door criminelen en veedieven, maar blijkt zeer effectief in de strijd. Samen met regeringstroepen hebben de militiestrijders de afgelopen maanden duizenden dorpen platgebrand en op grote schaal gemoord en geplunderd. Doelwit van deze aanvallen zijn Soedanezen van Afrikaanse afkomst.

De regering heeft altijd iedere samenwerking met de Janjaweed ontkend en hulpverleners en journalisten toegang tot Darfur ontzegd. In Nyala rijden de Janjaweed-strijders ongehinderd op hun paarden en kamelen rond. De gouverneur van Zuid-Darfur, generaal Adam Hamed Musa, zegt in Nyala dat het regeringsleger de aanval op de Janjaweed heeft geopend om de orde te herstellen. Inwoners van Nyala zeggen dat juist hij verantwoordelijk is voor rekrutering van de Janjaweed. Ondanks een vorige maand getekend bestand blijven de Janjaweed aanvallen uitvoeren en zou ook het Soedanese Bevrijdingsleger niet helemaal zijn gestopt met vechten.

Bashir opent op zijn dagje in Nyala enkele kliniekjes, scholen, instituten en een campus van de universiteit. Zijn boodschap is duidelijk: Darfur wordt niet gemarginaliseerd in de landelijke ontwikkeling, zoals de rebellen zeggen. Bewoners vertellen dat enkele van deze klinieken al anderhalf jaar oud zijn, evenals de campus. [Vervolg SOEDAN: pagina 5]

SOEDAN

Het is bijna te laat

[Vervolg van pagina 1] De president roept de ontheemden en vluchtelingen in de buurlanden op terug te keren naar hun woonplaatsen om te planten voor het regenseizoen dat binnenkort begint. De regering lijkt zich nu pas te realiseren hoe groot de aangerichte schade is door de politiek van de verschoeide aarde. Twee van de zes miljoen inwoners van Darfur verkeren in een noodsituatie. De helft van hen is uit hun woongebied verdreven door de Janjaweed en de regeringstroepen. ,,Als er niet geplant wordt'', zegt een Soedanese analist in Khartoum, ,,ontstaat er een grote hongersnood. Dat kan zijn politieke weerslag hebben op het regime.''

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen waarschuwde gisteren voor een catastrofe in Darfur als er niet onmiddellijk actie wordt ondernomen. De buitenlandse hulpverleners realiseerden zich vorig jaar te laat hoe ernstig de situatie was in het immens grote Darfur, een zanderig gebied met de omvang van Frankrijk. De regering vroeg nooit om hulp en bemoeilijkte steun door hulpverleners zelden of nooit toestemming te geven het gebied te bezoeken.

,,Nu is het bijna te laat'', zegt een hulpverlener. ,,Ik ben sceptisch over Bashirs oproep aan de bewoners om terug te keren naar hun huizen en hun akkers. De bewoners zijn nog veel te bang keren want de Janjaweed-strijders blijven actief. En als ze wel naar hun huizen teruggaan, dan zijn er geen zaden om te planten en geen werktuigen om de akkers bij hun geplunderde dorpen te bewerken.''

De Soedanese regering maakte gisteren bekend dat hulpverleners in het vervolg binnen 48 uur een visum krijgen om in Darfur te kunnen werken.

    • Koert Lindijer