Akkoord over strenger mestbeleid

De hoeveelheid mest die Nederlandse veehouders op hun land kwijt mogen, wordt aanzienlijk kleiner. Dat staat in het nieuwe mestbeleid van minister Veerman (Landbouw), dat woensdag door het kabinet is goedgekeurd. Nederland wordt door de Europese Commissie gedwongen om strengere normen op te leggen.

Veerman zei dat het kabinet ,,de minimale speelruimte'' die de Europese mestrichtlijnen bieden ,,tot het uiterste'' heeft benut. Het plan moet nu aan het parlement en aan de Europese Commissie worden voorgelegd. Landbouworganisatie LTO Nederland spreekt van ,,een harde klap'', maar erkent dat Nederland door de Europese eisen ,,met de rug tegen de muur'' staat.

De nieuwe mestnormen gaan vanaf 2006 in. Ze zullen vérstrekkende gevolgen hebben voor de Nederlandse melkveehouders, zei Veerman. Die krijgen te maken met veel hogere kosten voor hun mestafzet. Bovendien zullen meer boeren ervoor kiezen om hun koeien het hele jaar door op stal te houden, omdat de mest dan gemakkelijker is te verzamelen en op te slaan. Veerman zei niet te verwachten dat de koe geheel uit het landschap zal verdwijnen.

Veerman zei een ,,beroerd gevoel'' aan de plannen over te houden. ,,Maar het gaat hier niet om mijn emoties. Wij moeten de Nederlandse boer de duidelijkheid geven waar hij al jaren op wacht, zodat hij plannen voor de toekomst kan maken.'' Geld voor een opkoopregeling, zoals eerder bij de sanering van de varkenssector eind jaren negentig, is er niet.

Als positief punt noemde Veerman dat de mestboekhouding aanzienlijk eenvoudiger en daarmee minder tijdrovend zal worden.