Zeker twintig arbeidsplaatsen weg bij NOC*NSF

Bij de sportkoepel NOC*NSF verdwijnen binnen drie jaar minstens twintig arbeidsplaatsen. Als gevolg van een bezuiniging van ruim vijf miljoen euro wordt het aantal werkplekken op het hoofdkantoor op het nationaal sportcentrum Papendal bij Arnhem van 150 tot zeker 130 teruggebracht.

De ingreep is een indirect gevolg van de afschaffing van de instellingssubsidies door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Uit solidariteit met de sportbonden, die het geld voor de inrichting van hun bondskantoren na 2006 kwijtraken, maakt NOC*NSF dit jaar geen gebruik van 1,2 miljoen euro die het uitgekeerd krijgt van de Lotto. Dat geld wordt gereserveerd voor het sociaal plan in geval er ontslagen vallen. Daarnaast laat de sportkoepel de bijdragen voor 2005 en 2006 vervallen, waarmee de totale bezuiniging voor de inrichting van het bureau in drie jaar op ruim vijf miljoen euro uitkomt.

Het is nu nog onduidelijk hoeveel personeelsleden ontslagen moeten worden. Directeur Theo Fledderus: ,,We willen eerst weten wat natuurlijk verloop oplevert. Vacatures worden niet meer opgevuld en de contracten van tijdelijke arbeidskrachten worden evenmin verlengd. De ondernemingsraad heeft om die reden zijn advies opgeschort, hoewel hij wel heeft verklaard in principe met de gekozen aanpak te kunnen instemmen.''

Onder het personeel van NOC*NSF is vooralsnog geen sprake van wanhoop of boosheid, hooguit van lichte onrust. Een betrokkene zegt dat de medewerkers tevreden zijn over de wijze waarop zij over de plannen worden ingelicht.

Naast de gedwongen inkrimping van personeel heeft NOC*NSF als eigenaar ook een probleem met de exploitatie van het hotel en congrescentrum op Papendal. Penningmeester Hans Gerrits Jans maakte gisteren tijdens de algemene ledenvergadering bekend dat die activiteiten vorig jaar een verlies van 260.000 euro opleverden.

Door vervanging van het management en versobering van de bedrijfsvoering is er sprake van herstel, maar de afname van het aantal hotelgasten en congresgangers voorkomt een positieve balans. Volgens Gerrits Jans heeft het bestuur nooit overwogen hotel en congrescentrum af te stoten. De penningmeester: ,,We zien het niet als een oneigenlijke taak, omdat beide deel uitmaken van de plannen voor inrichting van het Olympisch Trainingscentrum (OTC).''

Maar met die plannen wil het niet vlotten, omdat maar een beperkt aantal sportbonden bereid is aan het OTC mee te werken. In de oorspronkelijk opzet van NOC*NSF zouden minstens tien bonden met hun bureau naar Papendal moeten verhuizen en al hun topsportactiviteiten op het nationaal sportcentrum moeten concentreren. Vooralsnog is er geen bondsbureau naar Arnhem verhuisd en blijven de activiteiten beperkt tot trainingen van atleten, badmintonners, tafeltennissers en judoka's. Om het gat op te vullen gaat NOC*NSF binnen OTC samenwerken met het opleidingsinstituut ROC Arnhem, waarvan de sportleidersopleiding CIOS deel uitmaakt.

    • Henk Stouwdam