Zalm uit kritiek op parlement

De Tweede Kamer zou Verantwoordingsdag serieuzer moeten nemen en moeten aangrijpen voor politiek inhoudelijk debatten in plaats van bureaucratische debatten.

Dat zei minister Zalm (Financiën, VVD) gisteren bij de presentatie van de jaarverslagen van het rijk en van de departementen. Zalm: ,,Verantwoordingsdag heeft een politieke origine. Het debat erover moet dan ook gepolitiseerd worden.'' Ook Rekenkamerpresident Stuiveling riep, in bedektere termen, de Kamer op meer werk te maken van de debatten over de jaarverslagen en de Rekenkamerrapporten. ,,De Kamer moet leren wat ze met de informatie kan doen die wij haar bieden.''

Zalm sprak zijn ontevredenheid uit over de trend dat de verantwoordingsstukken elk jaar dikker worden. Hij kondigde aan zijn collega-ministers op te dragen volgend jaar minder uitgebreid te zijn in hun verantwoording, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit. ,,Verantwoordingsdag is niet bedoeld om hele bergen aan papier en cijfers te produceren'', aldus Zalm. ,,Er zijn nog veel, heel veel verbeteringen mogelijk.'' Hij vindt dat de fractievoorzitters zelf apart over de verantwoording moeten debatteren.