Weer waarschuwing EU voor tekort Nederland

De Europese Commissie heeft Nederland vanmiddag gewaarschuwd dat het budgettekort ook dit jaar boven de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact kan uitkomen, ondanks de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Zij zet daarom de buitensporig-tekortprocedure (`rode kaart') tegen Nederland voort. De Commissie beveelt de Ecofin-ministers van de EU aan ,,aanbevelingen te richten aan de Nederlandse autoriteiten''. De Ecofin zal zich naar verwachting op 2 juni over de kwestie buigen.

Het Nederlandse overheidstekort kwam in 2003 uit op 3,2 procent. De Commissie zette daarop vorige maand de eerste stap in de tekortprocedure met de opstelling van een rapport. Voor 2004 voorspelde de Europese Commissie in haar voorjaarsprognoses een budgettekort van 3,5 procent. Het Nederlandse kabinet kondigde daarop voor 0,6 procent aan bezuinigingsmaatregelen aan om het tekort in 2004 onder de 3 procent te houden. ,,Het lijkt echter niet zeker dat deze doelstelling zal worden gehaald'', aldus de Commissie vanmiddag. De Commissie wijst in dit verband ook op het risico dat de bezuiniging een negatief secundair effect heeft op de groei.

Volgens de regels van het Stabiliteits- en Groeipact moet een buitensporig tekort zijn weggewerkt in het jaar nadat het is geconstateerd. Voor Nederland is dat dus in 2005. Volgens de Commissie moeten de bezuinigingsmaatregelen ,,overwegend van structurele aard'' zijn en ongeveer 0,5 procent van het bbp zijn om het tekort vanaf 2005 onder de 3 procent te houden. Na een Ecofin-besluit heeft Nederland 4 maanden om aan de aanbeveling te voldoen.

De Commissie verzoekt de Ecofin-raad ook er bij Nederland op aan te dringen ,,na de correctie van het buitensporig tekort de begrotingsconsolidatie voort te zetten met het oog op de verwezenlijking van een begrotingssituatie die vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont''. Dat betekent volgens de Commissie dat het structurele tekort jaarlijks met 0,5 procent omlaag moet.