Nieuwe wet voor kinderopvang aangenomen

De Tweede Kamer heeft gisteren de nieuwe kinderopvangwet aangenomen. Overheid, ouders en werkgevers moeten elk voor eenderde meebetalen aan de kosten van kinderopvang. Werkgevers zijn echter niet verplicht bij te dragen. Als zij dat weigeren, compenseert de overheid hun deel voor ouders die niet meer verdienen dan anderhalf keer modaal. Coalitiepartij D66 stemde tegen, omdat zij vindt dat werkgevers verplicht moeten worden bij te dragen.