Kroeg ontkomt niet aan rookverbod

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) ziet niets in ventilatiesystemen als alternatief voor een rookverbod in de horeca. Niet alleen lukt het zelfs met de meest geavanceerde apparatuur niet om niet-rokers volledig te beschermen tegen de mogelijk schadelijke gevolgen van het roken, ook vergen deze ventilatiesystemen een te hoge investering voor het grootste deel van de horecasector, zo blijkt uit onderzoek van TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast staat of valt de effectiviteit van de ventilatie met een correct gebruik en goed onderhoud.

In de brief die Hoogervorst gisteren naar de Tweede Kamer zond schrijft de minister dat hij daarom niet gelooft dat het aanbrengen van deze ventilatiesytemen een goed alternatief is voor het rookverbod dat wat hem betreft snel in de hele horeca moet gaan gelden. Een meerderheid in de Kamer vond eind 2003 dat Hoogervorst daarmee te hard van stapel liep. CDA, D66, SGP, SP en VVD wilden dat de minister eerst onderzocht of de suggestie van de sector realistisch is dat de bezoekers en werknemers door middel van een goede ventilatie te beschermen zijn tegen tabaksrook. Ook vonden ze dat de minister met de horeca moest praten over een stappenplan voor de invoering van een rookverbod. Over dit laatste meldt de minister dat hij daarover met de sector in gesprek is. Naar verwachting worden deze zomer de onderhandelingen afgerond.

Ook de vakbonden hebben bij de minister aangedrongen op het stapsgewijze invoeren van het rookverbod in de horeca. Begonnen zou moeten worden met de sportkantines en recreatiebedrijven, Cafés en bars zouden het laatst aan de beurt moeten komen voor een rookverbod. De bonden vinden dat er eerst een goed draagvlak voor het rookverbod moet komen. Ze zijn bang dat anders de werknemers het slachtoffer worden van de agressie die het verbod kan oproepen als rokers daarop worden gewezen.

Hoogervorst praat volgende week met de Tweede Kamer over de Tabakswet.