Kamer wil stop op imam uit buitenland

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de komst van buitenlandse imams. Er zouden in Nederlandse moskeeën alleen nog imams mogen werken die hun opleiding in Nederland hebben gevolgd.

Met uitzondering van de SGP, ChristenUnie en de LPF stemde de Kamer gisteren voor een motie van het Tweede-Kamerlid Sterk (CDA) met die strekking.

Ook de ministerraad wil dat er zo snel mogelijk een imamopleiding van de grond komt. Minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken, VVD) roept binnenkort de verschillende islamitische geloofsgemeenschappen in Nederland bijeen om hen tot een dergelijk initiatief te dwingen. De regering ,,acht het onwenselijk dat vrijwel alle imams nu uit het buitenland komen en daardoor niet betrokken zijn bij onze maatschappij'', zo staat in een vandaag te verschijnen kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie-Blok. Deze onderzocht dertig jaar integratiebeleid in Nederland.

Volgens Kamerlid Sterk is ,,het zaak dat de toestroom van buitenlandse imams geblokkeerd wordt. Anders komt die imamopleiding hier er nooit.'' De commissie-Blok concludeerde dat de Turkse en Marokkaanse overheden directe invloed uitoefenen op de godsdienstbeleving van hun (voormalige) landgenoten hier. Dat zet, aldus het onderzoeksrapport, ,,een rem op hun integratie en op het ontstaan van een Nederlandse islam''.

Ook moslimjongeren geven de voorkeur aan religieuze leiders die geworteld zijn in zowel de Nederlandse als de moslimcultuur, zo staat in het onderzoek Imams in Nederland: wie leidt ze op. Dit rapport werd eind vorig jaar in opdracht van de ministers van Onderwijs en Grote Steden- en Integratiebeleid opgesteld.

Dat er desondanks nog steeds geen Nederlandse imamopleiding is, is volgens het onderzoek te wijten aan de angst van plaatselijke moskeeën dat ze ,,hun grote autonomie dan kwijtraken''. Bovendien hebben zij te weinig geld om zelf een goed opgeleide imam te betalen. Een meerderheid van de Turkse imams komt voor enkele jaren uit Turkije en wordt door de Turkse overheid betaald.

Eerdere pogingen vanuit de islamitische geloofsgemeenschappen, waaronder de Turkse moskeevereniging Milli Görüs, om een eigen imamopleiding te stichten, mislukten. Momenteel is Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling, samen met enkele moskeeorganisaties en onderwijsinstellingen bezig met de opzet van een leergang islam. Daar zouden op termijn ook de imams opgeleid kunnen worden.