Heeze is gebeten op zijn burgemeester

Twee wethouders zijn al weg. En de derde mag ook wel vertrekken, net als de burgemeester vindt de oppositie. Een Brabantse gemeente in crisis.

Graafmachines, rioolbuizen en bergen zand ontsieren het centrum van Heeze, waar een herinrichting aan de gang is. De overlast duurt nog tot december, verzucht passant J. Snoeijen. ,,Een ellende, zeker voor het verkeer.'' Zijn naast hem staande vriend knikt. Terwijl hij een sjekkie draait, schiet hij in de lach. ,,Het is een zooitje, het lijkt ons gemeentehuis wel. Twee wethouders weg in nog geen twee maanden tijd. Dat is toch nondedju niet meer normaal?''

Op 24 maart stapte wethouder F. Maas (57) op, vorige week volgde zijn jonge collega D. Kerkhofs (31). Heeze, dat samen met Leende en Sterksel de gemeente Heeze-Leende vormt, verkeert in een bestuurlijke crisis. Als het aan de oppositie ligt verdwijnen ook de derde wethouder, J. Noordman, en burgemeester mevrouw L. Planje van het toneel. Dat kan nog een dure kwestie worden, ,,met afkoopsommen en zo'', vrezen veel Heezenaren die de dorpsrel op de voet volgen.

Bij zijn terugtreden verklaarde wethouder Maas dat hij het vertrouwen miste binnen de coalitie die zijn partij (Frans Maas voor Oud en Jong) met het CDA en de VVD vormt. Maar hij was ook gebeten op burgemeester Planje, zo blijkt uit zijn recente opmerking in het Eindhovens Dagblad: ,,De raad moet haar maar een enkele reis Roermond aanbieden.'' Waarmee hij volgens de krant verwees naar haar (vergeefse) sollicitatie aldaar. Overigens, het bestuur van partij Frans Maas voor Oud en Jong royeerde na het afhaken van Maas zijn drie raadsleden, omdat het meende dat zij de coalitie belangrijker vonden dan de eigen partij.

Wethouder Kerkhofs (VVD) had het op haar eerste werkdag, 16 december vorig jaar, al met Planje (óók VVD) aan de stok. Kerkhofs, ex-ambtenaar in Heeze, zegt dat de burgemeester haar in het collegeberaad een niet-geagendeerd voorstel voorlegde, waarover ze ,,per direct'' een besluit moest nemen. ,,Ik ben toen vreselijk geschrokken'', vertelt Kerkhofs, ,,maar ik deed het niet. Dat nam ze me zeer kwalijk. Zo van: spreek jij me tegen, jij jong ding?''

Kerkhofs vertelt zich vier maanden lang enthousiast te hebben ingezet, ,,zorgen te hebben gesignaleerd'' en ,,gevoelige zaken'' naar voren te hebben gebracht. ,,Hieraan is onvoldoende gehoor gegeven door het college. De informatie aan de raad was vaak incompleet. De burgemeester heeft het mij zeer lastig dan wel onmogelijk gemaakt in een constructieve werksfeer te opereren'', zegt ze.

Burgemeester Planje, die weigert te spreken met de pers, gaf na Kerkhofs vertrek wel een schriftelijke verklaring af. Daarin meldde ze dat zij en wethouder Noordman hebben geprobeerd Kerkhofs zo veel mogelijk ondersteuning te bieden bij haar grote stap van ambtenaar naar wethouder. ,,Nooit – tot vorige week althans – kregen wij enig signaal dat wij daarin tekort zouden schieten of dat onze aanpak voor verbetering vatbaar zou zijn.'' Ook schreef ze: ,,Dat mevrouw Kerkhofs haar beslissing voor een niet onbelangrijk gedeelte stoelt op het niet functioneren van de burgemeester, kan ik niet anders interpreteren dan als een legitimatie van haar probleem. Maar voor problemen ben ik nooit uit de weg gegaan en ook voor mevrouw Kerkhofs blijft – zoals dat voor iedere inwoner van onze gemeente het geval is – mijn deur openstaan.''

Kerkhofs zegt na haar ontslag ,,ontelbaar veel positieve reacties'' te hebben ontvangen. Mensen vonden haar vertrek spijtig, vertelt ze. ,,Jammer dat iemand met zulke kwaliteiten wordt neergesabeld, kreeg ik te horen. Velen toonden ook respect, omdat ik me heb verzet tegen de burgemeester.''

Planje werkt zeven jaar in Heeze, maar ze geniet in de Parel van Brabant geen grote populariteit. Bij de prijsuitreiking van de jaarlijkse Brabantse Dag in haar gemeente is ze meer dan eens op een fluitconcert getracteerd, zeggen passant Snoeijen en zijn vriend, die naar Kasteel Heeze zijn gewandeld. Andere bewoners omschrijven Planje als ,,een charmante, maar ongevoelige dame'', die van Heeze het Manhattan aan de Dommel wil maken. Ze doelen op de uitbreiding van het gemeentehuis en de bouw van een groot multifunctioneel centrum, dat de dorpskern bederft omdat daarvoor vermoedelijk twee monumententale panden moeten worden gesloopt.

Fractievoorzitter A. Duisters van het CDA vertelt dat Planje ,,een goede burgemeester'' is. Ze is niet voor niets anderhalf jaar geleden ,,unaniem'' door de raad voor zes jaar herbenoemd, vertelt hij. Akkoord, zegt hij, de financiële situatie van de gemeente is onder haar verslechterd, ,,maar dat kwam doordat Heeze-Leende van de provincie geen woningen mocht bouwen. Als dat niet mag, dan verkoop je geen grond en komt er geen geld binnen. Trouwens, mede dankzij lobbywerk van Planje mag Heeze-Leende nu wél weer bouwen.''

Ja, bekent Duisters, de burgemeester is bij de Brabantse Dag uitgefloten. ,,Maar dat gebeurde door een kleine groep, die zat was en voor een olievlek zorgde.''

Heezenaar H. Henkes meent dat de burgemeester de laatste jaren veel goodwill verspeelde, doordat ze ,,de persvrijheid aan banden legde''. Henkes presenteerde voor de plaatselijke Radio Horizon het programma Drie-over-Drie, met een panel van drie oud-wethouders. Volgens Henkes dreigde Planje de financiële steun (zo'n vierduizend euro per jaar) aan de zender te stoppen, als die niet bereid was minder kritisch te worden ten opzichte van het gemeentebestuur. Henkes besloot daarop zijn omroepwerk te staken.

Henkes vertelt dat hij zich ook ergerde aan het feit dat de toenmalige echtgenoot van Planje in september 2002 redactielid werd van het plaatselijke blad De Parel van Brabant. ,,Hij hield de aankondigingen van Drie-over-Drie tegen. Bovendien zorgde die meneer – hij kon overigens verrekte leuk schrijven – ervoor dat de gemeente onwelgevallige kopij De Parel niet haalde. Planje had natuurlijk nóóit mogen toestaan dat haar man in de redactie kwam. Dat is niet haar enige fout. Ze functioneert slecht en dat vinden veel mensen hier.''

    • Guido de Vries