Effect van derde uitgaven rijk meetbaar

Slechts een derde van de rijksuitgaven is gekoppeld concrete doelstellingen, zoals het verminderen van files of het oplossen van wachtlijsten, waardoor het effect van de investeringen te verantwoorden valt.

Dit blijkt uit de rapporten van de Algemene Rekenkamer die vandaag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden. Ook boden de departementen vandaag hun jaarverslagen aan. De Rekenkamer heeft de jaarverslagen goedgekeurd, alleen bij Verkeer en Waterstaat en bij Landbouw bestonden geringe onzekerheden over de rechtmatige besteding van in totaal 652 miljoen euro. In totaal constateerde de Rekenkamer 83 onvolkomenheden, waarvan acht ernstige. Op Defensie zijn als gevolg van de grote reorganisatie op dat departement problemen ontstaan, vooral in de administratie van wapens, voorraden en kleding. Daardoor is niet na te gaan of er wapens ontbreken. Minister Kamp heeft toegezegd die problemen nog dit jaar op te lossen.

De Rekenkamer had verder kritiek op minister Van der Hoeven (Onderwijs) die onvoldoende zicht heeft op mogelijk misbruik van subsidiegelden in het hoger onderwijs. Ook minister De Geus (Sociale Zaken) kreeg kritiek. Hij zou onvoldoende maatregelen hebben genomen om de rechtmatigheid van de uitvoering van de WW en de WAO door uitvoeringsinstantie UWV op orde te brengen. Het ministerie van Financiën heeft nog steeds problemen met de veiligheid van de informatiestromen binnen de Belastingdienst. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) heeft onvoldoende greep op de subsidies van zijn departement.

Het is de vijfde keer dat het kabinet verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. In een interview met NRC Handelsblad zegt Rekenkamerpresident S. Stuiveling dat het ,,de goede kant opgaat'' met de verantwoording, ,,maar het point of no return is nog niet bereikt''.

Zalm sprak bij de presentatie van het financieel jaarverslag van het rijk over 2003 van een economisch somber jaar. ,,Liefhebbers van de economie mogen blij zijn dat 2003 voorbij is'', zei hij. Het tekort op de begroting pakte hoger uit dan geraamd, de economische groei viel tegen, de werkloosheid steeg en de overheidsfinanciën verslechterden. Het tekort op de begroting werd niet 0,5 procent, zoals in september 2002 nog werd gedacht, maar 3,2 procent, waarmee Nederland de Europese begrotingsregels overtreedt.

Hoofdartikel: pagina 9

Verantwoordingsdag: pagina 2