VS krijgen passagiersdata EU

EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben gisteren hun fiat gegeven aan de verstrekking van persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers aan de Verenigde Staten voor terrorismebestrijding. Het Europees Parlement zal het besluit mogelijk ter vernietiging aan het Europees Hof voorleggen, omdat het inspraakrecht zou zijn geschonden.

De parlementsrapporteur over de kwestie, Johanna Boogerd (D66), sprak van een ,,grove schending'' van de parlementaire rechten. Zij vraagt een spoedzitting van het europarlement na de verkiezingen half juni, zodat binnen de termijn van twee maanden kan worden gereageerd.

Vorige maand vroeg het europarlement het Europese Hof al om een uitspraak over de juridische onderbouwing van het akkoord tussen EU en VS. Volgens een parlementaire meerderheid is het akkoord strijdig met de EU-privacyregels. Volgens Boogerd hadden de EU-ministers een Hof-uitspraak moeten afwachten.

De Europese Commissie besloot gisteren – vlak voor het fiat van de ministers van Buitenlandse Zaken – dat sprake is van ,,adequate'' privacybescherming. De VS kunnen nu legaal gegevens uit de Passenger Name Records (PNR) van luchtvaartmaatschappijen downloaden. Het gaat niet alleen om e-mailadressen en creditcardnummers, maar ook omgevoelige gegevens als maaltijdwensen (waaruit iemands godsdienst is af te leiden) en soms ook medische data. Het europarlement wil het aantal data verminderen van 34 tot 19 en de bewaartijd van 3,5 jaar verkorten.

Volgens de Europese Commissie zijn er intussen betere garanties voor toezicht op doorgifte aan derde landen. Commissaris Bolkestein (Interne Markt), die met de VS onderhandelde, zei dat een onderhandelingsresultaat ,,nooit perfect'' is. Nieuwe eisen zouden volgens Bolkestein niet tot concessies leiden. En geen akkoord zou volgens hem een slechtere privacybescherming inhouden.