Vang lastige leerlingen apart op

Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) wil de mogelijkheid krijgen om jaarlijks 4.500 probleemleerlingen tijdelijk buiten school op te vangen.

Daarnaast moeten er voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen duizend extra plaatsen komen in het speciaal voortgezet onderwijs.

Het plan van Van der Hoeven, bedoeld om de veiligheid op scholen te vergroten, wordt morgen behandeld in de ministerraad. Dagblad Trouw maakt vandaag melding van de belangrijkste maatregelen uit het plan. Het ministerie van OCW wilde geen commentaar geven, na afloop van de ministerraad geeft Van der Hoeven een persconferentie.

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die op school niet te handhaven zijn, moeten voortaan voor een periode van maximaal zes maanden naar een tweedekans- of rebound-voorziening. De term rebound komt uit de sport: een speler creëert voor zichzelf (of voor een medespeler) de mogelijkheid om opnieuw te scoren. Gedurende dit halve jaar dienen de leerlingen hun leerachterstand in te halen en onder intensieve begeleiding hun gedrag te verbeteren. Daarna moeten ze terug naar hun oude school. De voorziening lijkt op de huidige Time Out-projecten, maar die duren maximaal drie maanden.

De criteria om in aanmerking te komen voor een plaats in het zmok (zeer moeilijk opvoedbare kinderen)-onderwijs moeten worden verruimd, stelt de minister. Hierdoor zouden er jaarlijks duizend extra leerlingen in dit speciaal voortgezet onderwijs kunnen worden geplaatst. Een derde maatregel is de aanstelling van 800 nieuwe leerlingbegeleiders, gemiddeld één voor elke middelbare school.

Met de voorgestelde maatregelen reageert Van der Hoeven op het debat over veiligheid op school, dat sinds de schietpartij op het Haagse Terra College in januari is losgebrand. Twee veel voorgestelde suggesties worden door de minister terzijde gelegd. Politici pleitten voor opname van probleemleerlingen in tuchtscholen. Schooldirecteuren hebben moeite met de verplichting dat leerlingen pas kunnen worden verwijderd als een andere school bereid is om de leerling over te nemen. Die verplichting blijft bestaan.

Haagse bronnen melden dat het plan van Van der Hoeven als bijlage een rapport bevat van de Inspectie voor het Onderwijs, specifiek over het Terra College. De Inspectie bevestigt de bijlage, maar wil nog niet ingaan op de conclusies.