UWV: WAO ontwikkelt zich gunstig

Het risico om arbeidsongeschikt te worden is de afgelopen jaren kleiner geworden. Dit blijkt uit cijfers van het UWV, dat de werknemersverzekeringen WAO en WW uitvoert. In 2001 kwam 1,54 procent van de werknemers in de WAO terecht. Dat zogenoemde instroompercentage daalde in 2002 naar 1,34 en in 2003 naar 0,95. Voor dit jaar verwacht het UWV een instroom van 0,86 tot 0,91 procent.

Aan het einde van het eerste kwartaal kregen 780.000 mensen een WAO-uitkering. Eind 2003 waren dat er nog 786.000. Volgens een woordvoerster van het UWV wordt de daling veroorzaakt door recente wetswijzigingen die werkgevers en werknemers stimuleren om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Een voorbeeld daarvan is de verplichting voor werkgevers om zieke werknemers twee jaar lang loon door te betalen. Voorheen konden werknemers na één ziektejaar een beroep doen op de WAO.

Het kabinet werkt momenteel aan een nieuwe wet om de WAO verder te hervormen. De interim-voorzitter van het UWV, A. Dümig, uitte zich gisteren kritisch over de plannen. Zij vreest dat de nieuwe wet te ingewikkeld wordt om uit te voeren. Het UWV heeft zich tot dusver aldoor kritisch uitgelaten over plannen voor een nieuw stelsel voor de WAO. Maatregelen uit het recente verleden beginnen volgens de uitvoeringsinstelling te werken waardoor de instroom in de WAO begint te dalen. Dümig pleitte er daarom eerder voor om enkele jaren niets aan de WAO ter veranderen. Met name de Wet verbetering poortwachter, die werkgevers en zieke werknemers voorschrijft wat ze moeten doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, sorteert een gunstig effect.

Kern van het kabinetsplan is dat mensen alleen een WAO-uitkering krijgen als zij langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn. Voor tijdelijk en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers moeten werkgevers zelf een uitkering regelen.

Het kabinet wil werkgevers zelf laten kiezen of zij het WAO-risico verzekeren bij een private partij, onderbrengen bij het UWV of zelf dragen. Het UWV maakte gisteren bekend dat het inmiddels 72.500 aanvragen heeft ontvangen van kleine bedrijven die het risico zelf willen dragen. Op dit moment zijn er bijna 13.000 werkgevers eigen risicodrager. Het UWV presenteerde gisteren ook kwartaalcijfers over de WW. Daaruit bleek dat het aantal werknemers met een werkloosheidsuitkering eind maart was gestegen tot bijna 307.000, een stijging van 26.000 ten opzichte van eind 2003. Het is voor het eerst sinds mei 1998 dat het aantal WW-uitkeringen weer boven 300.000 uitkomt. De werkloosheid nam vooral toe onder jongeren.