Trabelsi zou niet oplettend zijn geweest

Voetballer Trabelsi van Ajax weet over een tweetal weken of hij transfervrij is. De arbitragecommissie doet dan uitspraak over het omstreden optiebeding.

Wat voetballer Hatem Trabelsi betreft is Ajax `een gesloten boek'. Dat hield zijn raadsman Van Buuren de arbitragecommissie van de KNVB gisteravond voor tijdens de behandeling van het arbeidsconflict tussen de Tunesiër en zijn werkgever.

De commissie doet over twee tot drie weken uitspraak in de zaak, die zij kreeg toegewezen van de Amsterdamse voorzieningenrechter. Trabelsi en zijn zaakwaarnemers hadden het geschil voorgelegd aan de burgerrechter, maar die verklaarde zich onbevoegd.

De rechterverdediger, die dit seizoen nauwelijks in actie kwam voor Ajax, vecht de eenzijdige optie in zijn contract aan. Ajax heeft die optie onlangs gelicht, waardoor Trabelsi tot juli 2006 vastzit aan de landskampioen. Maar de 27-jarige Tunesiër, een van de drijvende krachten in het team dat vorige seizoen verrassend de kwartfinales van de Champions League bereikte, wil zijn loopbaan na drie jaar eredivisie bij een andere club voortzetten.

Van Buuren bestreed voor de arbitragecommissie de eenzijdigheid van de optie, die Ajax het recht geeft het contract van Trabelsi te verlengen dan wel te verbreken. Van Buuren sprak van een `parachute-contract', in het geval Ajax van de speler af wil als die slecht presteert, en van een `anker-contract' als Ajax eenzijdig besluit de speler langer vast te leggen. ,,Het optiebeding doet afbreuk aan de rechten van de werknemer.''

Het eenzijdige optiebeding is volgens Van Buuren niet rechtsgeldig omdat het in strijd is met het vrije verkeer van werknemers en met het arbeidsrecht.

Bovendien ,,ondergraaft'' het optiebeding volgens de advocaat de `geest' van het Bosman-arrest, waarmee in 1995 een eind kwam aan het oude transfersysteem. Met het lichten van de optie kan Ajax immers voorkomen dat Trabelsi vertrekt zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Onzin, vond Ajax-advocaat Grapperhaus, die wees op de risico's voor Ajax bij het aantrekken van Trabelsi in 2001. ,,Met een dergelijke investering in een speler die zich nog niet heeft bewezen is het in het clubbelang om je in te dekken tegen risico's.'' Grapperhaus noemde als voorbeelden blessures, niet kunnen aarden en een tegenvallende kwaliteit.

Daartegen bracht Van Buuren in dat Trabelsi bij zijn komst al 17 interlands achter zijn naam had staan en met Tunesië aan het WK in Frankrijk (1998) had deelgenomen. ,,Trabelsi had al naamsbekendheid. Hij had stage gelopen bij Ajax en was dus geen onbekende voor de club.''

De raadsman verweet de club `slecht werkgeverschap' omdat Ajax de speler onder druk zou hebben gezet ,,het was take it or leave it'' en het eenzijdige optiebeding in het contract niet goed doorgesproken zou hebben met de speler en zijn zaakwaarnemer. Mede als gevolg van een taalbarrière. ,,Trabelsi en zijn zaakwaarnemer spraken alleen Frans. Trabelsi dacht dat hij die optie had en niet Ajax.''

Van Buuren hield de commissie verder voor dat Trabelsi niet op de hoogte was van de `feitelijke materiële achteruitgang' bij het lichten van de optie. Bij het salaris van Trabelsi werd de eerste drie contractjaren een derde van het eenmalig uitgekeerde tekengeld (225.000 euro) opgeteld. Maar door het wegvallen van dat jaarlijkse bedrag van 75.000 euro zou de speler er 15 procent op achteruitgaan en volgend seizoen geen 655.000 maar 580.000 euro vast salaris verdienen, zo rekende Van Buuren voor.

Grapperhaus verwierp de `grabbelton' aan argumenten van zijn collega door te stellen dat Ajax de bepalingen in het contract punt voor punt had doorgesproken met Trabelsi en diens zaakwaarnemer. ,,Ze hebben tijd genoeg gehad om deskundig advies in te winnen. De zaakwaarnemers wisten donders goed waar ze mee bezig waren en er was geen tijdsdruk.''

Grapperhaus haalde de tussentijdse salarisverhoging van 100.000 euro aan en meende dat Trabelsi, mede door de winstpremies, een uitstekend salaris geniet. ,,Daaruit blijkt dat Ajax graag verder wil met Trabelsi. In drie jaar is zijn totaal aan premies 970.000 euro. Dat zijn hoge bedragen'', hield Grapperhaus de commissie voor. Hij benadrukte het goede aanbod van Ajax en verklaarde dat ,,de relatie goed is'' en dat de arbitragezaak de werkverhouding tussen Trabelsi en de technische staf niet heeft verstoord.

,,Hij is een paar dagen ziek geweest maar hij is aanwezig'', antwoordde coach Koeman op de vraag of Trabelsi zijn arbeidsverplichtingen nakomt. Coach en speler schudden elkaar na afloop in het KNVB-trainingscentrum hartelijk de hand, alsof ze wilden zeggen: 'No hard feelings.'

Dat neemt niet weg dat Trabelsi zijn zinnen gezet heeft op een vertrek uit Amsterdam. Dat wordt vergemakkelijkt als hij per 1 juli transfervrij is en een belangstellende club geen afkoopsom hoeft te betalen. Clubs zijn minder snel bereid de portemonnee te trekken voor (dure) aankopen.

Mocht de arbitragecommissie Ajax in het gelijk stellen en de uitspraak volgens Trabelsi strijdig zijn met het arbeidsrecht, dan kan de speler wederom naar de burgerrechter stappen.

    • Pieter de Vries