Ter Apel en Alphen: wellicht vertrekcentra

Het college van B en W van de Oost-Groningse gemeente Vlagtwedde wil het huidige asielzoekerscentrum in Ter Apel inrichten als vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit gebeurt op verzoek van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

In Ter Apel staan al een asielzoekerscentrum, het enige landelijke aanmeldcentrum en een penitentiaire inrichting voor illegalen. Volgens burgemeester J. Broertjes (VVD) van Vlagtwedde heeft zijn gemeente ,,een zekere traditie'' van faciliteiten voor asielzoekers. Hij rekent erop dat een vertrekcentrum extra arbeidsplaatsen oplevert.

Eerder weigerden de gemeenten Eindhoven (op voorhand), Hilversum (dat voorwaarden stelde), Laren en Dongeradeel (waar de raad het voorstel van B en W wegstemde) een dergelijk centrum binnen hun gemeentegrenzen. Gisteren werd bekend dat het COA Alphen aan de Rijn als locatie overweegt. Bij de gemeente is geïnformeerd of op het terrein van een gevangenis een vertrekcentrum kan komen. Volgens een woordvoerder van Alphen aan de Rijn is er nog geen formeel verzoek ingediend. Het gaat volgens de gemeenten wel maanden duren om een vertrekcentrum te realiseren, in het geval er een officieel verzoek komt.

In Vlagtwedde zou het huidige asielzoekerscentrum voor drie jaar worden omgebouwd tot vertrekcentrum. De burgemeester zal niet meer politiemensen eisen, zoals zijn collega en partijgenoot R. Cazemier in Dongeradeel deed. Wel wil hij de garantie dat er extra politie is, op het moment dat de openbare orde en veiligheid in het geding komen. ,,Want ordehandhaving mag niet ten laste komen van onze basiseenheid.'' Broertjes verwacht weinig verzet in zijn gemeente tegen een vertrekcentrum. De gemeenteraad, waarin het CDA de grootste partij is, stemt op 7 juni over het collegevoorstel. ,,Ik ga uit van een positieve grondhouding.''

Bij het aanmeldcentrum, de gevangenis en het asielzoekerscentrum werken nu ruim 700 mensen. Ter Apel had ook een vertrekcentrum tussen 1994 en 2000. De Groningse actiegroep Vluchtelingen Vrij beraadt zich op acties tegen de komst van het vertrekcentum.

Verdonk wil in drie jaar tijd 26.000 ex-asielzoekers over de grens zetten. De vertrekcentra spelen daarin een grote rol. Deze zomer had het eerste centrum moeten openen, maar de vraag is of dat gaat lukken. Hilversum en Laren wilden alleen meewerken aan de vestiging van een vertrekcentrum, maar onder de voorwaarde dat ze bijna twintig politieagenten extra krijgen. Daarnaast willen ze geld voor onderwijs aan asielkinderen. Verdonk weigerde dat. In Dongeradeel had de gemeenteraad, waaronder de voltallige CDA-fractie, principiële bezwaren tegen het nieuwe terugkeerbeleid van minister Verdonk.