Frankrijk bezuinigt op kosten gezondheid

De Franse minister van Volksgezondheid Philippe Douste-Blazy wil dat patiënten één euro per consult gaan bijdragen, dat de sociale lasten van belastingplichtige gepensioneerden met 0,4 procent verhoogd worden en dat `binnen twee jaar' een systeem van gecomputeriseerde medische dossiers op poten wordt gezet.

Onder meer met deze maatregelen wil de minister ,,ten minste'' 15 miljard euro bezuinigen en voorkomen dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt. Hij waarschuwde dat bij uitblijven van maatregelen een systeem ,,van twee snelheden'' ontstaat, waarbij de ,,minst draagkrachtigen de slechtste zorg krijgen''. Douste-Blazy ontvouwde zijn politiek gevoelige plannen gisteravond in een televisieprogramma.

Daarin wees de minister voortdurend op de uitgangspunten van zijn plannen: gelijkheid en verantwoordelijkheid. Hij wil ,,niet bezuinigingen ten koste van de gezondheid van de Fransen'', maar zei het systeem te willen 'redden'. De `Sécu', de Franse gezondheidszorg die vaak als de beste ter wereld wordt aangemerkt, kampt met een schuld van meer dan 32 miljard euro. Het tekort over dit jaar wordt geschat op 13 miljard euro, een historisch record.

De plannen van de minister zijn `voorstellen' die besproken moeten worden met de sociale partners. Dat neemt niet weg dat eind deze week een pakket maatregelen ter beoordeling moet worden voorgelegd aan de Raad van State. Overleg met de sociale partners vindt vandaag en morgen plaats. Vakbonden en de linkse oppositie reageren kritisch.

Douste-Blazy verwerpt de vaste eigen bijdrage, een wens van de machtige minister van Financiën, Nicolas Sarkozy. Het voorschrijven van goedkopere generieke medicijnen moet bevorderd worden. De minister wil de periode dat medicijnen beschermd worden door royalties verkorten van vijftien naar tien jaar. Douste-Blazy stelt ook voor dat er een basispakket komt voor medicijnen die worden vergoed. Frankrijk besteedt 9,6 procent van het bnp aan de gezondheidszorg, Duitsland 10,6 procent en de Verenigde Staten 13,9 procent.

    • Pieter Kottman