EU: bankgeheim Zwitserland mag

Een akkoord met Zwitserland over het belasten van de rente op zwarte spaartegoeden, waaraan jaren is gewerkt, is zo goed als rond. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU accepteerden gisteren een regeling waarin de Zwitsers, in ruil voor hun handtekening, hun bankgeheim mogen behouden, zelfs als ze in de toekomst lid worden van `Schengen'. `Schengen' is het verdrag dat vrij verkeer van personen regelt en waar ook niet-EU-landen aan kunnen deelnemen. De Zwitsers willen dat ook, maar vreesden dat ze door het verdrag hun bankgeheim moesten opgeven.