Daling productie in eurolanden

De industriële productie van de twaalf eurolanden is in maart 0,2 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. In februari was er nog een stijging. Ten opzichte van maart 2003 ligt de productie nog wel 1 procent hoger. In de EU als geheel, inclusief de tien lidstaten die in mei zijn toegetreden, is de industriële productie in maart ook 0,2 procent op maandbasis afgenomen. Op jaarbasis is er juist een toename met 1,4 procent.