Annan, Bush en EU laken dialoog over grondwet in Birma

De conventie over de grondwet die gisteren in Birma is begonnen heeft geen waarde, omdat 's lands belangrijkste politieke leider van de oppositie is uitgesloten van dat overleg. Dat heeft Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gisteren gezegd.

De besprekingen, op initiatief van de militaire leiders van Birma, moeten volgens de junta resulteren in een nationaal bestand en een begin maken met meer politieke vrijheden. 1.076 gedelegeerden hebben zich op uitnodiging van de junta in Rangoon verzameld – vertegenwoordigers van etnische groeperingen waarmee de junta onlangs vrede sloot, afgevaardigden van boeren- en arbeidersorganisaties, intellectuelen en militairen.

Ook 54 leden van de oppositionele Nationale Liga voor Democratie (NLD) zijn uitgenodigd. Zij hebben geweigerd aan het overleg deel te nemen omdat hun leider Aung San Suu Kyi en vice-voorzitter van de NLD Tin Oo nog altijd door de junta worden vastgehouden. Ook de Alliantie van Verenigde Nationaliteiten, een groep van negen etnische partijen, heeft de conventie afgewezen.

Gisteren kregen zij internationale steun. Niet alleen Annan, maar ook de Amerikaanse president George Bush oefende kritiek uit op het Birmese bewind. Hij noemde de junta ,,een buitengewone dreiging'' voor de VS en beval het in stand houden van de economische sancties die dat land zijn opgelegd. Bush beschuldigde de junta van ,,onderdrukking van de democratische oppositie op grote schaal''. Naar verwachting zullen de huidige sancties met een jaar worden verlengd.

Ook de Europese Unie sprak haar ,,zorgen en grote teleurstelling'' uit over het feit dat Suu Kyi nog vastzit en wordt buitengesloten van het constitutioneel overleg dat door de junta is omschreven als ,,een belangrijke stap in de richting van hervormingen''. De junta heeft ,,deze kans niet gegrepen om een proces van verzoening en een vreedzame overgang naar democratie mogelijk te maken'', aldus een verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU.

Suu Kyi en haar partij wonnen met een grote meerderheid de verkiezingen in 1990. Maar de junta heeft die uitslag nooit erkend.