Spanje telt zeker 300 `potentiële terroristen'

De Spaanse politie heeft ruim 300 radicale islamieten aangemerkt als potentiële terroristen. Zij behoren tot een tiental `slapende cellen' verspreid over het gehele Spaanse grondgebied, maar vooral langs de kusten van het zuidelijke Cadiz tot in het noordelijke Catalonië. De inventarisatie, een reactie op de aanslagen van 11 maart in Madrid, is vandaag gepubliceerd door het dagblad El País.

De potentiële terroristen, met in totaal twintig verschillende nationaliteiten, zijn vooral islamitische strijders die hebben gevochten in Afghanistan, maar ook fanatici die in Spanje zelf geworven zijn. Volgens de politie is het bij gebrek aan mankracht vrijwel onmogelijk om de groep potentiële verdachten voortdurend in de gaten te houden.

De politie constateert ook een toenemende betrokkenheid van gewone criminelen die zich aangetrokken voelen door Al-Qaeda. Daarbij ontstaat een verwevenheid van grootschalige drugshandel waarmee de terreur wordt gefinancierd.

Spanje is verreweg de grootste invoerhaven voor hasj in Europa. Naar nu wordt aangenomen werden ook de explosieven gebruikt voor de aanslagen in Madrid deels betaald uit een hasjtransactie.

In het rapport doet de politie zijn beklag over het gebrek aan juridische instrumenten om op te treden tegen de verdachten die deel uitmaken van de potentiële terreurcellen. Zo'n cel kan op ieder moment geactiveerd worden, maar de politie kan pas iets ondernemen als dat daawerkelijk gebeurt. In het rapport wordt gepleit voor het hervormen van de wetgeving met een uitbreiding van de mogelijkheid tot preventieve hechtenis en deportatie naar het land van herkomst.

De onderzoekers wijzen op de noodzaak van een grotere controle op moskeeën en imams, maar waarschuwen voor mogelijk negatieve gevolgen van deze maatregelen. Inmiddels voert het ministerie van Binnenlandse Zaken overleg met vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap in Spanje voor een register van moskeeën, imams en hun doctrine.

Spanje heeft intussen zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen in verband met het huwelijk, zaterdag, van kroonprins Felipe. Delen van de Madrileense binnenstad zijn afgesloten, het verdrag van Schengen is tijdelijk opgeschort en er zijn grenscontroles ingevoerd. Als gevolg hiervan ontstonden lange files voor sommige grensposten.