Rouvoet: eigen onderzoek

Het bestuur van de ChristenUnie stelt een onafhankelijk onderzoek in naar het declaratiegedrag van twee partijleden in het Europees Parlement. Dat heeft het bestuur vanmorgen besloten, bevestigt een woordvoerder.

Om het onderzoek was gevraagd door fractievoorzitter André Rouvoet van de ChristenUnie, naar aanleiding van een bericht in NRC Handelsblad over de wijze waarop de europarlementariërs Blokland en Van Dam (ChristenUnie) en Belder (SGP) hun Europese onkostenvergoedingen gebruikten als inkomen. ,,Mensen moeten in het volste vertrouwen hun stem kunnen geven aan onze politici'', aldus Rouvoet. De integriteit van parlementariërs moet boven alle twijfel verheven zijn en dat is volgens de fractieleider ,,nu niet het geval''.

De betrokken europarlementariërs vinden dat hun salaris op het niveau van de Nederlandse Kamerleden moet liggen. Ze beroepen zich op de Europese Rekenkamer die hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.