Rotterdam afgelopen jaar veiliger geworden

Rotterdam is het afgelopen jaar veiliger geworden. Op een zelf ontworpen schaal van 1 tot 10 is de stad gestegen van een 5,6 over 2002 naar een 6,2 over 2003.

Dat staat in de vanmorgen gepresenteerde Veiligheidsindex Rotterdam 2003. Burgemeester Opstelten sprak van een ,,forse verbetering'' en een ,,trendbreuk''. Vorig jaar was de vooruitgang in veiligheid nog miniem: van 5,61 over 2001 naar 5,64 over 2002.

De toegenomen veiligheid wordt afgeleid uit een gemiddelde van aangiften en meldingen en een enquête onder de bevolking. Volgens de veiligheidsindex is het aantal aangiften van diefstal, inbraak en zakkenrollerij afgenomen, wordt minder vaak melding gemaakt van drugsoverlast, vernieling en bekladding en zijn er minder verkeersongevallen. Mensen zijn voor het eerst sinds jaren weer tevredener met hun buurt en met het optreden van de politie.

Burgemeester Opstelten onderstreepte vanmorgen dat het ,,weliswaar gaat om een substantiële verbetering'', maar dat de doelen die het college zich heeft gesteld ,,nog moeten worden gehaald''.

Het Rotterdamse college (Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD) heeft veiligheid tot het belangrijkste beleidsthema gemaakt. Dit uit zich in maatregelen als preventief fouilleren, extra politie voor onveilige wijken, het aanpakken van verwaarloosde of vervuilde plekken en het van de straat halen van verslaafden.

Om de voortgang van de maatregelen te bewaken krijgen de 62 wijken in Rotterdam sinds 2002 een rapportcijfer dat hen bestempelt als onveilig (3,9 of minder), probleemwijk (3,9 tot 5), bedreigd (5 tot 6), aandachtswijk (6 tot 7,1) of veilige wijk (7,1 of meer).

Volgens deze indeling zijn nu 5 wijken onveilig en 24 veilig. Van de probleemwijken, de bedreigde wijken en de aandachtswijken zijn er steeds 11.