Opvang lastige leerling

Jongeren met ernstige gedragsproblemen die niet langer op school te handhaven zijn moeten langdurig en onder een strak regime elders les krijgen. Dat schrijft de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA), in een advies dat vanmiddag is gepresenteerd.

Volgens de raad vallen veel scholieren nu tussen wal en schip. Het gaat om enkele duizenden scholieren die niet in het speciaal onderwijs of een internaat thuishoren, en die op school grote overlast veroorzaken. Met name middelbare scholen in de grote steden hebben veel leerlingen met gedragsproblemen. Zij kunnen deze scholieren alleen naar kortdurende projecten sturen waarin zij les en gedragstraining krijgen. Ze mogen hen alleen van school sturen als een andere onderwijsinstelling bereid is hen op te nemen.

Volgens de Onderwijsraad zijn lastige jongeren hiermee onvoldoende geholpen. Bestaande projecten om deze leerlingen te begeleiden hebben te weinig resultaat. Er moet, schrijft de raad, een zogeheten `acht-tot-achtvoorziening' komen. Het is niet de bedoeling dat deze voorziening een internaat wordt de leerlingen blijven thuis wonen en op school ingeschreven. Als dat nodig is, moeten leerlingen onder dwang naar deze opvang gestuurd kunnen worden. Scholen moeten meer samenwerken om deze opvang mogelijk te maken, aldus de Onderwijsraad. De Tweede Kamer is tevreden over het advies.