Leger Israël `sloopt geen huizen'

De commandant van het Israëlische leger in de Gazastrook snapt niets van de protesten tegen de sloop van Palestijnse woningen. Het gaat niet om huizen, het gaat om ,,verlaten structuren''.

Generaal-majoor Dan Harel, commandant van alle Israëlische eenheden in de Gazastrook, is niet gewend aan tegenspraak. ,,Laat mij uitpraten en laat ik het nog eens zeggen. Er is geen vooropgezet plan om honderden structuren, waarin soms mensen wonen, te slopen in Rafah. Het enige doel is het aanhouden en/of uitschakelen van gezochte terroristen en van het vernietigen van smokkeltunnels. Als vanuit die structuren op ons gevuurd wordt, hebben wij het recht ons te verdedigen en dan vernietigen wij die gebouwen'', zegt de generaal, die vanuit een houten, half verzakte bungalow op het militaire kampement in het hart van Tel Aviv het offensief in het zuidelijk deel van de Gazastrook leidt.

In een gesprek met enkele journalisten zegt Harel de internationale protesten tegen de verbreding van de zogeheten Philadelphi Route, zoals de viereneenhalve kilometer lange grenszone tussen de Gazastrook en Egypte wordt genoemd, ,,onbegrijpelijk'' te vinden. Immers, er is geen plan om honderden huizen te vernietigen en Palestijnse vluchtelingenfamilies dakloos te maken. ,,Dat is geen operationeel doel. Het doel is het opsporen en vernietigen van smokkeltunnels en het uitschakelen van terroristen. Dat is ons recht.''

De generaal, een brommerige sabra, beschouwt de huizenblokken langs de muur van staal die Rafah scheidt van Egypte niet als huizen, maar ,,verlaten structuren.'' Sommige Palestijnen zouden ter wille van de internationale televisie-camera's een toneelstukje opvoeren, inclusief het zwaaien met witte vlaggen en het uit het raam gooien van huisraad. Een beeld dat moeilijk te rijmen valt met de beelden van de dichtbevolkte huizen.

Het vermeende ontbreken van een concreet plan en het beroep op het bereiken van operationele, militaire doelen voorkwam zondag dat de Hoge Raad van Israël het tijdelijke verbod op de sloop van de huizen omzette in een definitief verbod. De militaire doelen zijn legitiem; het recht de naar tunnels speurende geniesoldaten te verdedigen, prevaleert boven het belang van de Palestijnse vluchtelingen, redeneerde het hoogste rechtscollege van Israël en zette daarmee het licht op groen. Humanitair beleid zou zijn de bewoners tijdig te waarschuwen, maar ,,militaire omstandigheden kunnen terecht eisen dat ter plaatse besloten wordt huizen te vernietigen.''

Het leger had en heeft een vrijbrief om door te gaan met het verbreden van de Philadelphi-zone. Meer dan 10.000 Palestijnen raakten de afgelopen jaren dakloos en duizenden zullen de komende weken en maanden gedwongen worden te verhuizen naar een van de tentenkampen van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Voor Harel is een veilige grenszone een zone waarin zijn soldaten niet worden beschoten en gedood. Een granaat doodde vorige week vijf geniesoldaten. Hoe breed is een veilige zone? ,,Ach, enkele honderden meters breed'', zegt de generaal, wijzend naar een luchtfoto aan de muur van zijn kantoor. Hoe breder hoe moeilijker het is voor Palestijnen en Egyptenaren om smokkeltunnels te graven en hoe beter de patrouillerende soldaten zich kunnen beschermen.

Die tunnels zouden worden aangelegd en beheerd door enkele Palestijnse clans. Het bestaan van die tunnels wordt getoond aan de hand van videofilms van het leger, maar verzoeken van journalisten om die tunnels te bekijken worden afgewezen met het argument dat het gebied te gevaarlijk is en dat de tunnels meteen worden opgeblazen. Via deze tunnels zouden de Palestijnse organisaties worden voorzien van wapens, munitie en geld. Harel vindt dat Egypte ,,wel iets, maar lang niet genoeg doet'' om van Egyptische zijde de aanleg van de tunnels (,,sommige hebben liften, verlichting en telefoon'') te voorkomen. ,,Ik ben een gewone soldaat en geen diplomaat, maar ik weet dat zij meer kunnen doen.'' Vragen waarin twijfel over het nut van de operaties en de tactieken wil Harel niet beantwoorden. Hoe het is om als generaal soldaten te zien sterven en rouwende vaders en moeders te moeten bezoeken, terwijl de premier en de minister van Defensie vinden dat de Gazastrook ontruimd moeten worden, wordt beantwoord met een ,,ik ben soldaat en geen politicus''. Maar duidelijk is dat na de dood vorige week van dertien soldaten in de Gazastrook generaal Harel en zijn commandant chef-staf Yaalon orders hebben gegeven keihard op te treden.

    • Oscar Garschagen