Fout AFM bonus Shell-topman

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een beoordelingsfout gemaakt rondom de al dan niet verplichte melding van de toekenning van aandelen aan Shell-topman J. van der Veer. Shell had deze niet bij AFM aangemeld, terwijl de toezichthouder aanvankelijk van mening was dat dit wel moest gebeuren. Na bestudering van documenten van Shell kwam AFM het afgelopen weekend tot de slotsom dat melding achterwege kon blijven. Reden is dat Van der Veer de 120.000 aandelen onder opschortende voorwaarden krijgt.