FAO voorstander gen-tech voedsel, genmaïs naar EU

De voedsel- en landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties heeft zich vandaag uitgesproken vóór genetisch gemanipuleerd voedsel. Volgens de FAO biedt de genetische revolutie grote kansen voor de landbouw in ontwikkelingslanden. Dit staat in haar jaarrapport `De stand van zaken van voedsel en landbouw 2003-2004' dat vandaag is gepresenteerd.

Biotechnologie kan volgens de FAO een bijdrage leveren aan het verlagen van de productiekosten en het verbeteren van de oogsten. Iets wat hoogst noodzakelijk is, aangezien over dertig jaar twee miljard mensen extra gevoed zullen moeten worden.

Zo ligt in China de opbrengst van genetisch gemanipuleerde katoen 20 procent hoger vergeleken met die van conventionele katoen. Bovendien wordt er 70 procent minder uitgegeven aan pesticiden, en hebben boeren minder last van pesticidevergiftiging dan voorheen. Vergelijkbare voordelen kunnen in de voedselproductie worden gerealiseerd, aldus het FAO-rapport.

Het standpunt is controversieel, omdat in sommige Europese en Afrikaanse landen veel verzet bestaat tegen de genetische manipulatie van gewassen. Onduidelijk is namelijk welke effecten dergelijk voedsel op de lange termijn heeft voor de volksgezondheid, hoewel er tot nog toe geen omvangrijke ecologische schade lijkt te zijn van massaproductie. Ook vrezen critici dat autochtone gewassen zullen worden besmet en veranderd door het overwaaien van zaad van gemanipuleerde planten.

Het grote probleem in de biotechnologie is volgens de FAO dat ,,er onvoldoende wordt geïnvesteerd in nieuwe genetische technologieën voor gewassen als aardappel, rijst, graan en gierst die juist van cruciaal belang zijn voor de overleving van de armen''. Het overgrote deel van het biotechnologisch onderzoek is nu gericht op maïs, katoen, en soja. Datzelfde geldt voor de grote bedrijven die gentech-gewassen ontwikkelen.

De Europese Commissie keurt aanstaande woensdag de toelating van een genetisch gemodificeerde zoete maïssoort goed. Dat heeft een woordvoerder van de Commissie bekendgemaakt. De maïssoort, bedoeld voor menselijke consumptie, is daarmee het eerste gentech-gewas dat in de Europese Unie geïmporteerd mag worden sinds 1998, toen de EU een moratorium afkondigde op de toelating van nieuwe gmo's (genetisch gemodificeerde gewassen).

Teelt van de zoete maïssoort op Europese bodem is nog niet toegestaan. De gentech-maïs is ontwikkeld door de Zwitserse zaadveredelaar Syngenta. Het gewas bevat een extra gen (Bt11) waarmee de maïs wordt beschermd tegen de maïsboorder, een insect dat veel schade aanricht.