Beraad over prepensioen geen succes

Overleg over het prepensioen en de levensloopregeling tussen premier Balkenende, minister De Geus, werkgeversvertegenwoordiger Schraven en FNV-leider De Waal is vanochtend zonder resultaat afgelopen.

,,Het kabinet kwam met niets'', liet De Waal vanmorgen weten in een reactie. Hij verwacht niet dat de sociale partners nog tot een akkoord komen voor het Voorjaarsoverleg dat morgenavond plaatsvindt tussen kabinet en sociale partners. ,,Er zal echt ruimte moeten komen vanuit het kabinet'', reageert De Waal. De FNV-voorzitter is somber over de kans van slagen van dat overleg.

De sociale partners proberen onderling al maanden overeenstemming te bereiken over het vroegpensioen. Het kabinet was aanvankelijk van plan de gunstige fiscale regeling die het prepensioen mogelijk maakt af te schaffen. Na protest daartegen van vooral de vakbeweging is bij het Najaarsakkoord vorig jaar overeengekomen dat in ruil voor loonmatiging dit en volgend jaar er een goede regeling van het vroegpensioen zou komen. De werkgevers en werknemers moesten daarover vóór 1 mei overeenstemming hebben bereikt. Direct na het zonder resultaat verstrijken van deze datum liet het kabinet de Tweede Kamer weten terug te vallen op de oorspronkelijke plannen om het prepensioen af te schaffen.

De discussie spitst zich toe op de leeftijd waarop werknemers kunnen ophouden met werken. Het kabinet stelde eerder prepensioen met 63,5 jaar voor. De vakbeweging en twee werkgeversverenigingen MKB en LTO hadden overeenstemming bereikt over 62 jaar. Het derde voorstel dat ter tafel ligt, van de gezamenlijke werkgeversverenigingen, is 62,5 jaar.

Minister De Geus ziet nog mogelijkheden voor een akkoord, liet hij in een reactie weten. ,,Ik denk dat we de problemen en de gevoeligheid van de verschillende problemen goed in kaart hebben gebracht. En dat is nodig, als je eruit zou willen komen. De kans is niet verkeken. Maar het is buitengewoon moeilijk omdat de standpunten flink uit elkaar liggen.''

De Geus wees nog op het belang van een akkoord in verband met de vergrijzing en de slechte economie. ,,We moeten nu echt een beweging maken naar langer doorwerken. Als je flink spaart, dan kun je in het voorstel van het kabinet [inclusief loopbaanregeling] met 61,5 jaar stoppen. En dat is echt ver genoeg. Dus wat dat betreft zijn we elkaar op de inhoud van dingen niet genaderd.''

VNO-voorzitter Schraven is zelfs `optimistisch' dat partijen eruit komen. ,,We zijn elkaar nu zo dicht genaderd, dat het niet meer mag mislukken.'' Volgens hem is het werkgeversvoorstel ook voor het kabinet aanvaardbaar, omdat het `budgetair neutraal' is. VNO benadrukt dat onrust die het gevolg zou zijn van het openbreken van het Najaarsakkoord slecht zou zijn voor ondernemers in deze moeilijke economisch situatie.