Webcongres: Nederland moet blijven in Irak

De 150 leden van het webcongres van NRC Handelsblad reageerden op de stelling: Nederland moet na 30 juni zijn troepen uit Irak terugtrekken. Hier was 46 procent het niet mee eens.

Oneens

Hein Coebergh, Aerdenhout: ,,Nederland kan zich niet permitteren met de staart tussen de benen uit Irak te vertrekken. Noch tegenover de meerderheid van het Iraakse volk, noch uit zelfrespect. Wel dienen als voorwaarden te worden gesteld: een maximum periode van 4 à 6 maanden, helder omschreven veiligheidsnormen en nauwe samenwerking met de VN.''

Peter Bleyie, Doetinchem: ,,Hoe schokkend ook, de dood van een militair mag geen reden tot twijfel zijn over de continuering van het mandaat van de Nederlandse troepen. We laten bij terugtrekking de goedwillende Irakezen, die de meerderheid vormen in Al Muthanna, in de steek en spelen de terroristen in de kaart.''

Oscar Lopes Cardozo, Kortenhoef: ,,Nu weglopen is toegeven aan het ergste tuig dat op de wereld rondloopt. Het resulteert in een chaos, die zijn weerslag op de hele wereld zal hebben. Irak zal een vrijplaats voor terroristen worden, die zeker ook buiten Irak zullen optreden. Ook als we ons terugtrekken zullen we in Nederland niet gevrijwaard blijven van moslimextremistische terreur. Blijven en doorvechten is helaas de enige optie.''

Piet Buwalda, Den Haag: ,,Het zou veel beter zijn geweest als wij onze soldaten alleen op basis van een duidelijke VN-resolutie naar Irak hadden gezonden. Maar nu weglopen? Nee, ze hebben er wel degelijk een belangrijke vredeshandhavende taak, hoe moeilijk en gevaarlijk ook, en mogen zich niet door terroristen laten wegjagen.''

Marina Brito de Campos, Amsterdam: ,,Natuurlijk is het vreselijk dat een Nederlands slachtoffer is gevallen, maar dat is het risico van een dergelijke missie. De soldaten zijn er om de Irakezen te beschermen. Die kunnen we nu niet in de steek laten.''

Samuel van den Berg, Nieuwerbrug: ,,Vertrekken is onverantwoord en kunnen we de Iraakse bevolking niet aandoen. Irak heeft schreeuwend behoefte aan een stabilisatiemacht. We moeten desnoods meer materieel erheen sturen en goede bijstand verlenen bij het opzetten van de regering en allerlei instituties.''

Michiel Groeneveld, Terneuzen: ,,In het vacuüm na de val van de dictatuur zijn krachten vrij gekomen die Irak weer in de oude ellende kunnen doen terugzinken. Het minste wat we nu kunnen doen, is de Irakezen helpen hun lot weer in eigen hand te nemen.''

Dick van Bekkum, Havelte: ,,Wij dienen bij te dragen aan het streven om voor het Iraakse volk een vreedzaam, stabiel en democratisch klimaat te creëren. Slachtoffers onder de militairen zijn uitermate verdrietig maar dat mag geen reden zijn om ons in deze fase aan onze morele plicht te ontrekken.''

Christine Ruppert, 's Heerenhoek: ,,Nu `we' er zijn, moeten we afmaken waar we voor gekomen zijn. Er is nog geen stabiliteit in Irak. Een gedode militair is afschuwelijk, maar ook een risico dat Nederland bewust heeft genomen. Dus dat is geen reden om de missie ter discussie te stellen.''

Eens

Nettie Odijk-Butggraaf, Zutphen: ,,Ik vind het alleen te verdedigen Nederlandse troepen in Irak te houden in het kader van een VN-macht die het Iraakse volk zo snel mogelijk helpt weer op eigen benen te staan. Aangezien de VS hier vermoedelijk niet voor te porren zijn, moeten we onze troepen er aan het eind van de afgesproken periode weghalen.''

Nigel Lamb, Den Haag: ,,Bush moest op een onwettige manier een ander land binnenvallen. Laat hem dan zelf de klus klaren. Waarom zouden wij geld weggooien door in Irak te blijven en steun te verlenen aan de onrechtmatige daad van Bush? Een dode Nederlander is een dode Nederlander te veel.''

Anne Graumans, Amsterdam: ,,Het is onverantwoord om Nederlandse militaire steun te verlenen aan een illegitieme actie. Het moet maar eens afgelopen zijn om voor eigen rechter te spelen.''

Ad el Haji, Rotterdam: ,,Gelet op de vuile handen bij het recente optreden van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, moet Nederland zich niet langer associëren met een beestachtige en barbaarse bezetter.''

Gustaaf Smulders, Leiden: ,,Wij hebben niets te zoeken in Irak, zeker niet zonder een mandaat van de VN. In zekere zin zijn wij op dit moment bezetters.''

Laurens H.J. Wachters, Gorssel: ,,Jammer dat we ons in de Irak-oorlog, een misser van de eerste orde, hebben laten meeslepen. Onze troepen moeten dan ook zo snel mogelijk weg, tenzij de Verenigde Naties ons heel uitdrukkelijk vragen daar te blijven. We moeten de regering van de Verenigde Staten, die verantwoordelijk is voor wandaden in gevangenissen in Irak, Guantanamo Bay en Afghanistan, duidelijk maken dat wij met hun `dirty war' niets meer te maken willen hebben.''

Yaël Schrijver, Amstelveen: ,,In Irak draait het om eer, een hiërarchisch systeem dat in stand wordt gehouden door macht, angst, onderdrukking en meedogenloosheid. Eer is een kwestie van rijkdom. Weinig mensen hebben veel eer, veel mensen hebben weinig eer en hun levens zijn waardeloos. Staatsvorm: dictatuur. De fout die het Westen maakt is de eercultuur te willen vervangen door democratie. Er zijn ongetwijfeld veel Irakezen die democratie willen. Maar die hebben geen macht. De macht is in handen van ouderwetse machthebbers. Het Westen moet zich niet bemoeien met landen waar een eercultuur heerst. Het is Don Quichotterie. Dus: wegwezen.''