Waterstof geen alternatief voor olieverslaving

In het artikel `Olie de achilleshiel van de industrielanden' (NRC Handelsblad, 8 mei) noemt Herman Frijlink waterstof in het rijtje alternatieven voor olie. Frijlink citeert het blad Die Zeit, waarin auto's die op waterstof rijden worden voorgesteld als mogelijke oplossing voor onze olieverslaving. Dat is echter een helaas wijdverbreid misverstand. Waterstof is geen energiebron, het is een energiedrager, net als elektriciteit. Een handige manier om energie op te slaan, om het vervolgens te gebruiken, bijvoorbeeld voor transport of verwarming.

Maar waterstof moet je echt eerst maken, en daar heb je energie voor nodig. Het grootste gedeelte van de waterstof die nu al wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest, wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen.

Om echt van onze olieverslaving af te raken, zijn er maar een paar opties: wind, zon, biomassa, waterkracht, kernsplijting, en op termijn kernfusie. Daarmee moeten we het doen, en het idee dat waterstof in dit rijtje thuishoort, vertroebelt de discussie.

    • Mark Tiele Westra