VS zinspelen op vertrek na juni uit Irak

De Amerikaanse strijdkrachten zullen zich na 30 juni terugtrekken uit Irak als dat de wens is van het nieuwe interim-bestuur. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell gisteren gezegd.

Powell sprak tijdens een persconferentie van de Groep van Acht geïndustrialiseerde landen (G8). Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Straw bevestigde dat voornemen ,,als we worden gevraagd te vertrekken''. Maar Straw zei evenals Powell de kans gering te achten dat de bezettingsmacht om terugtrekking zal worden gevraagd. Straw zei niet te geloven dat Irak is gediend met terugtrekking van de buitenlandse troepen omdat dat de stabiliteit in het land niet ten goede zal komen.

Powell en Straw deden hun uitspraken naar aanleiding van opmerkingen van de Amerikaanse bewindvoerder in Irak, Bremer. Hij zei dat de Amerikaanse militairen niet zullen blijven in een land waar ze ,,niet welkom'' zijn. Bremer zei dit gisteren tijdens een ontmoeting met Iraakse functionarissen in de provincie Diyala.

De Verenigde Staten hebben het voornemen na de machtsoverdracht een flinke troepenmacht in het land te houden. Maar volgens Powell zullen de VS alleen in Irak blijven wanneer daartoe een resolutie wordt aangenomen door de Verenigde Naties. Voorts zou er een Iraakse wet moeten komen die de aanwezigheid van Amerikaanse troepen na 30 juni goedkeurt.

De Nederlandse regering heeft aangegeven dat de steun van een kleine meerderheid in de Tweede Kamer volstaat voor een eventuele verlenging van haar missie in Irak. Vice-premier Zalm zei gisteren na afloop van de ministerraad het niet onoverkomelijk te vinden als er geen brede steun in de Kamer is voor verlenging. In een interview met deze krant vandaag zegt minister Kamp (Defensie, VVD) dat alleen een meerderheidsuitspraak van de Kamer zo'n besluit kan verhinderen. ,,Zolang de tegenstanders er niet in slagen een meerderheid te krijgen voor een uitspraak `dit deugt niet', blijft een regeringsbesluit in stand.''

Een mogelijke verlenging van de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak lijkt op slechts een kleine Kamermeerderheid te kunnen rekenen, nu na de PvdA ook regeringspartij D66 zich er mogelijk tegen keert. Uiterlijk begin juni zal het kabinet naar verwachting een besluit nemen over verlenging van de Irak-missie.

MILITIES: pagina 5

INTERVIEW KAMP: pagina 34