VNG: verscherping beleid coffeeshops werkt averechts

De aanscherping van het coffeeshopbeleid van het kabinet is vooral bedoeld voor de Tweede Kamer en voor het buitenland. Een echte aanscherping van het huidige coffeeshopbeleid zal tot meer overlast en een vermenging van softdrugs en harddrugs leiden. Dat zegt de voorzitter van de commissie Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Haarlemse burgemeester J. Pop, in een vraaggesprek met deze krant.

Pagina 2