Verkiezing Malawi week opgeschort

Het Hooggerechtshof van Malawi heeft gisteren gelast dat de presidents- en parlementsverkiezingen van volgende dinsdag een week worden uitgesteld. Dat gebeurde na een klacht van een oppositiecoalitie over de kieslijst die onlangs overhaast werd aangepast. Het aantal kiesgerechtigden werd bij die herziening met bijna een miljoen verlaagd. De nationale verkiezingscommissie heeft onmiddellijk aangekondigd tegen het besluit van het Hooggerechtshof in beroep te gaan. Volgens de commissie kan het armlastige Malawi zich het uitstel niet permitteren en is op de herziening van de kieslijst niks aan te merken.