`Veel claims tegen NAM onterecht'

De NAM wordt voor veel meer schade aansprakelijk gesteld dan het bedrijf werkelijk aanricht. Dat zeggen experts die betrokkenen zijn bij de vaststelling van de schade die ontstaat door aardbevingen en bodemdaling na aardgaswinning.

Volgens ir. K. Boorsma van het gelijknamige ingenieursbureau in Drachten, die honderden gevallen van aardbevingsschade onderzocht, is ,,80 procent van de claims bij de NAM ongefundeerd''. De NAM betaalde vorig jaar ruim twee ton schadevergoeding voor een 130 jaar oude, half ingestorte boerderij in Groningen waarvan Boorsma vaststelde dat de schade was veroorzaakt door ouderdom en achterstallig onderhoud, en niet door aardbevingen. Ook de NAM was ,,ongelukkig'' met de uitspraak van de Technische commissie bodembeweging, die bepaalde dat de NAM de schade moest vergoeden. Maar het bedrijf wijst op het motto dat de NAM dat een ,,goede buurman'' wil zijn. Ook in het Drentse dorp Roswinkel hebben veel schadeclaims ,,niets met aardbevingen te maken'', zegt A. de Zwart van de Vereniging van Gedupeerden. ,,Mensen probeerden de NAM een pootje te lichten, sommigen probeerden andere schades erbij te frommelen.''

De NAM heeft sinds 1980 ruim 200 miljoen euro betaald voor maatregelen die de effecten van de bodemdaling door gaswinning moeten tegengaan, zoals de bouw van gemalen en sluizen, maar ook een geheel nieuwe infrastructuur in de haven van Delfzijl. Volgens de Commissie Bodemdaling in Groningen, die bepaalt voor welke ongewenste bodemdalingseffecten de NAM moet opdraaien, dienen instanties als de waterschappen claims in waarbij soms voor ,,miljoenen'' wordt overvraagd.

BODEMDALING: pagina 38

    • Rob Schoof