Tegen de journalist is de burger niet beschermd

Heel journalistiek Nederland valt over minister Donner heen. Donner mag dan wat ouderwets aandoen en tot generaliseren uitgedaagd zijn, hij heeft wat betreft de persvrijheid een punt. `Donner verwijt media gebrek aan feitelijkheid' (NRC Handelsblad, 4 mei).

In een rechtsstaat staat iedereen onder democratische controle en de burger is goed beschermd, ook tegen de overheid.

Tegen de journalist is de burger niet beschermd en er is geen sprake van democratische controle. Het gaat overigens ook niet om de vrijheid voor de journalist om naar willekeur te handelen, maar om de vrijheid van meningsuiting voor iedere burger. Die bestaat alleen als de krant niet censureert, bijv. bij opiniestukken: door die niet te plaatsen.

De wetgever had allang moeten optreden, juist om vervuiling tegen te gaan in de journalistiek. Donner denkt dan ongetwijfeld niet aan wetgeving die de vrijheid van meningsuiting bedreigt.

De oplossing zou m.i. zijn om voor de journalisten een Tuchtwet bij het parlement in te dienen naar analogie van de Medische Tuchtwet, met echte sancties dus. De professionele vrijheid van artsen is daarmee altijd uitstekend gewaarborgd geweest. De Raad voor de Journalistiek is een wassen neus, heeft geen enkele zinnige sanctie en geen journalist hoeft uitvoering te geven aan een uitspraak.

Donner is productief in wetgeving. Op naar een journalistieke Tuchtwet!

    • Drs. J.M.H. Timmer