`Spreiding werkt niet in onderwijs'

Spreiding van allochtone leerlingen om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan, zal in Nederland niet werken. De scheiding tussen allochtone en autochtone kinderen zal er juist door toenemen. Dat concludeert het Utrechtse onderwijsbureau Sardes.

Pagina 3