Servicenummer voor burgers

Nederlanders krijgen een uniek persoonsnummer, het zogenoemde burgerservicenummer. Daarmee wordt de dienstverlening door de overheid eenvoudiger.

Ook wordt het eenvoudiger om persoonsgegevens uit te wisselen tussen overheidsorganisaties en hoeven burgers op termijn nog maar eenmaal hun gegevens aan de overheid te verstrekken.

Het kabinet heeft gisteren op voorstel van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, D66) besloten tot invoering van het burgerservicenummer.

Het nummer is bedoeld om de administratieve lasten voor burgers, overheid en bedrijfsleven te verminderen. Alleen mensen die zich kunnen identificeren en die ,,een relatie met de overheid hebben'' komen in aanmerking voor een servicenummer.

Onderdeel van de persoonsnummers is het zogenoemde zorgidentificatienummer. Daarmee kunnen burgers overal in de zorg terecht. Voor zorginstellingen en de overheid wordt het makkelijker om bijvoorbeeld de gegevens van patiënten op te roepen.

Het is de bedoeling dat het nummer, dat is gebaseerd op het bestaande sofinummer, op 1 januari 2006 wordt ingevoerd.