Serendipiteit 3

De Webster van 1964 van J.B. Baurdoux uit Soest vermeldt het woord serendipity kennelijk niet (W&O, 8 mei). Ik wil u laten weten dat mijn exemplaar uit 1963 het wél vermeldt. Dit is de Webster's Seventh New Collegiate Dictionary, based on Webster's third new international dictionary (1961).

    • Henny Homan Huizen