Politieke impuls handelsoverleg

Het vastgelopen overleg over de wereldhandel heeft gisteren in Parijs een forse politieke impuls gekregen. Diplomaten hebben nu zo'n tien weken de tijd om vóór eind juli het raamwerk voor een akkoord op te stellen dat voorjaar 2005 tot een nieuwe overeenkomst kan leiden.

,,We laten Cancún definitief achter ons en zijn op weg naar Hongkong'', zei een optimistische minister Brinkhorst (Economische Zaken), die zowel op de mislukte ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vorig jaar september in Cancún als op de conferentie gisteren en donderdag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs vice-voorzitter was. In Hongkong zou aanvankelijk eind dit jaar het akkoord van de Doha-ronde moeten worden getekend. Maar door het échec van Cancún werd deze bijeenkomst zelfs afgelast.

Volgens Brinkhorst is het mogelijk dat nu al in het voorjaar van volgend jaar een ministersconferentie in Hongkong wordt gehouden om de ronde van handelsbesprekingen af te sluiten.

Het optimisme van Brinkhorst en andere handelsministers die gebruik maakten van de conferentie bij de OESO om nieuw momentum te creëren voor de Doha-ronde, wordt niet geheel gedeeld door de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Zoellick. Hij sprak gisteren van een ,,50/50'' kans op slagen van de komende onderhandelingen, die moeten leiden tot het raamakkoord. Nadat hij zelf in januari en de Europese Unie begin deze week stappen had gezet om de handelsbesprekingen een nieuwe impuls te geven, roemde Zoellick gisteren op een persconferentie de houding van het als gesloten bekend staande Japan dat eveneens bereid zou zijn concessies te doen op het gebied van landbouw.

Zoellick en ook eurocommissaris Fischler (Landbouw) noemde gisteren markttoegang voor landbouwproducten als een `stekelig' punt bij de komende onderhandelingen, die op diplomatiek niveau bij de WTO in Genève zullen worden gehouden. Fischler zei dat de EU krediet moet krijgen voor de manier waarop de Unie vorig jaar de gemeenschappelijke landbouwpolitiek heeft hervormd en begin deze week heeft aangeboden alle exportsubsidies in de landbouw te schrappen.

De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Amorim, in Cancún aanvoerder van een groep van zo'n twintig grotere ontwikkelingslanden, toonde zich zo verheugd over het nieuwe momentum dat hij gisteren op een persconferentie zei zelfs niet te willen denken aan de mogelijkheid dat er eind juli toch geen raamwerk voor een akkoord zal zijn. Zijn Mexicaanse collega Derbez, voorzitter van de OESO-conferentie, zei desgevraagd dat er nog geen marsroute was uitgezet voor de periode daarna. ,,Juli is nu het kritieke moment geworden''.

Dit laatste wordt beaamd door minister Brinkhorst. Hij zei indien nodig voor de laatste week in juli een ministersconferentie bijeen te willen roepen om het raamakkoord er doorheen te slepen. Nederland bekleedt vanaf 1 juli een half jaar het EU-voorzitterschap.

    • Reinoud Roscam Abbing