Nieuws over gebruik van Eurogelden is ontluisterend 2

In het artikel `Verantwoording blijft vooral bij kreten' (11 mei) wordt de indruk gewekt dat Lousewies van der Laan Europese vergoedingen heeft aangewend ten behoeve van haar Nederlandse campagne. Dit zou gebeurd zijn door het aanstellen van een communicatiecoach, nadat zij kandidaat werd voor de Tweede Kamer. Dat is onjuist. Zoals ik ook aan de verslaggever heb uitgelegd, gebruikte mevrouw Van der Laan de diensten van de genoemde communicatiecoach al vanaf januari 2001, dus ver voordat zij kandidaat was voor de Tweede Kamer, ver zelfs voordat er sprake was van verkiezingen.

Daarnaast suggereert het artikel dat de secretariaatsvergoeding van het Europees Parlement niet gebruikt mag worden voor het inhuren van een communicatiecoach. Ook dat klopt niet. Het Europees Parlement betaalt slechts rekeningen die vallen binnen het reglement en die door de interne diensten zijn gecontroleerd. Alle betalingen zijn rechtstreeks door het Parlement voldaan en voldoen dan ook aan de regels.

De pers heeft een belangrijke rol bij het controleren van beloften die politici doen en D66 juicht de onderzoeksinspanning van NRC Handelsblad op dit vlak van harte toe. Het is echter wel belangrijk om alle relevante feiten te presenteren en geen verkeerde indruk bij de lezer achter te laten.

    • Andor Admiraal
    • Voorlichter D66