Nieuws over gebruik van Eurogelden is ontluisterend 1

Euro-ambtenaar en nieuwbakken politicus Van Buitenen mag zich in de handen wrijven. Het artikel `Europees geld op privé-rekening Peijs' (NRC Handelsblad, 11 mei) over het voormalige Europarlementslid en onze huidige minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, en nog wat voormalige en nog bestaande Europarlementsleden, is ontluisterend. Die mensen zijn meer bezig met hun privé-financiën dan met hun werk, lijkt het wel. Peijs vindt dat de zaak naar behoren is opgehelderd. Naar behoren! Ja, nadat deze krant haar in het nauw had gedreven. Leuk, zo'n minister die ook vindt dat je met je kilometervergoedingen mag sjoemelen. Leuk, zo'n minister die vindt dat haar echtgenoot helemaal niks met de bouwfraude van doen heeft gehad, terwijl hij zelf wel enige malen mea culpa had laten horen. Aftreden? Ben je gek, Rumsfeld blijft toch ook zitten? Mijn stemadvies bij de aanstaande verkiezingen: Europa Transparant van Van Buitenen!

    • Jan Dirk de Block