Herstel van maagdenvlies is geen cosmetische ingreep

Het artikel in NRC Handelsblad van 10 mei `Fraude met herstel maagdenvlies' is suggestief en voor mij en mijn beroepsgroep beledigend.

Er wordt gesuggereerd dat voor persoonlijk gewin foutieve declaraties worden ingediend. De werkelijkheid is dat gynaecologen die deze ingrepen uitvoeren een groep vrouwen bijstaan die geen kant op kunnen en smeken om absolute geheimhouding omdat als de familie er achter komt de consequenties zeer ernstig zijn, tot moord toe.

De moord op de Turkse vrouw Gül in maart j.l. door haar ex-man die haar via de zorgverzekeraar had opgespoord is een voorbeeld wat er in deze situaties kan gebeuren.

Ik ken collega's die om deze reden helemaal geen declaraties indienen. Momenteel bestaat geen declaratiemogelijkheid voor de ingreep `herstel maagdenvlies' meestal wordt de omschrijving introïtusplastiek gebruikt, een naamgeving die meerdere ingrepen aan de vagina omvat waaronder ook correctieve ingrepen aan het maagdenvlies.

Ik kan niet inzien waarom vergoeding van deze goedkope ingreep niet mag plaatsvinden en bijvoorbeeld abortus provocatus wel, het gaat hier immers niet om een cosmetische ingreep maar om het opheffen van een potentieel levensbedreigende situatie. Het zou uw krant sieren dat de aandacht die u besteedt aan dit onderwerp zich richt op de schokkende aspecten van het conservatisme in deze kringen en niet op de gynaecologen die hun artsenplicht ten opzichte van deze groep vrouwen serieus nemen.

    • Jan Burggraaff