Dresdner Bank heeft nog een lange weg te gaan

Dresdner Bank verliest geen geld meer, maar heeft nog een hele weg te gaan voordat zijn kapitaalkosten gedekt zijn – de kerndoelstelling van Allianz voor volgend jaar. En de groeiende onzekerheid over het vermogen van de Duitse verzekeraar om dat doel te bereiken is een van de redenen voor de koersdaling van 20 procent dit jaar.

Maar het is te vroeg om de kansen van Allianz op succes zonder meer weg te wuiven. De netto-inkomsten van Dresdner bedroegen 102 miljoen euro in het eerste kwartaal. Op jaarbasis zou dat neerkomen op een rendement van 5 procent op zijn kapitaalbasis, afgezet tegen kapitaalkosten die de 9 procent naderen.

Om de omzet te verhogen moeten de netto-inkomsten van Allianz volgend jaar minimaal 650 miljoen euro bedragen, hetgeen betekent dat de kwartaalwinst 60 procent hoger moet zijn dan nu.

Dat vergt een hoop vertrouwen in de voortgang van het herstel. De bank heeft de afgelopen twaalf maanden 1 miljard euro op de kosten bezuinigd, waaronder 220 miljoen euro aan lagere voorzieningen voor slechte leningen. Dat is een afname van meer dan een kwart binnen één kwartaal.

Kan er echt nog veel meer worden verwacht op het gebied van de doelmatigheid en de kredietkwaliteit? Dan is er nog het risico dat de bank blijft zitten met een restant aan waardeloze bezittingen waarvoor niemand belangstelling heeft.

Dat leidt allemaal tot meer druk op Dresdner om zijn omzet weer omhoog te krijgen. Op het eerste gezicht zijn de vooruitzichten slecht. De inkomsten uit bankactiviteiten daalden in het eerste kwartaal 16 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2003, als gevolg van het afstoten van belangen en lagere handelsomzetten bij zakenbank Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW). De bijdrage van DKW viel lager uit dan die van vorig jaar.

Maar er is hoop. De kwartaalomzet uit de bankactiviteiten bleef op jaarbasis gelijk. Dat wijst erop dat de sanering van Dresdner geen catastrofale schade heeft aangericht. Nu de bank uit de gevarenzone is, moeten er bergen beklommen worden. Gelukkig is er vaste grond onder de voeten.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Christopher Hughes