Dawkins 2

Al maanden erger ik me aan de kwaliteit van de stukjes van uw wetenschapsjournalisten, vooral op het gebied van DNA, gentechnologie en alle aanverwante wetenschapsgebieden en dat zijn er nogal wat. Uw mensen kunnen niet schrijven of althans, het interesseert hun blijkbaar niets of de lezers er iets van snappen.

Ter info: ik heb gym-bèta gehad en nog een paar jaar medicijnen gestudeerd ook. Een half jaar geleden ben ik weer eens serieus in het hele DNA-gedoe gedoken, heb er een tiental boeken over gelezen, wat oude scheikundeboeken uit de kast gehaald. Toch snap ik vaak geen hout van de stukjes in uw bijlage. Uw journalisten leveren maar al te vaak volstrekt ondoorgrondelijke artikelen af die kennelijk onverkort, ongeredigeerd en zelfs ongecorrigeerd in de krant worden geplaatst. Kennelijk kan het u ook allemaal niet zoveel schelen.

Neem als voorbeeld het interview met de bioloog Richard Dawkins, door Hendrik Spiering (`De mythe van de onbuigzame genen', W&O 8 mei). Pas in de vierde alinea valt de term `selfish gene' waar in de lead naar verwezen wordt. Je verwacht dat wordt uitgelegd wat een selfish gene is, een egoïstisch of zelfzuchtig gen, maar niks hoor. Spiering voegt er tamelijk cryptisch aan toe: `En nog altijd levert het idee van het zelfzuchtig gen veel misverstanden op, overigens vooral bij mensen die het boek niet hebben gelezen.' Het lijkt me dat mensen die het boek `The Selfish Gene' niet hebben gelezen, niet verweten kan worden dat ze niet snappen wat een zelfzuchtig gen is, maar wat erger is, is dat mensen ook na lezing van `De mythe van de onbuigzame genen' geen flauw idee hebben. Ik althans niet.

Spiering laat Dawkins vervolgens zeggen: `Met dat boek wilde ik juist verklaren hoe het menselijk altruïsme voortkomt uit egoïstische genen. Altruïstische genen bestaan niet, maar een egoïstisch gen kan wel degelijk altruïstisch gedrag programmeren op een hoger niveau.' Geen mens snapt wat daar staat. Kennelijk denkt de eindredacteur `ach, daar heb ik geen verstand van zal wel goed zijn', zodat langzaam maar zeker niemand meer ziet of durft te zeggen dat de keizer geen kleren aanheeft i.c. dat dit soort artikelen gruwelijk slecht geschreven is en dat niemand er iets van snapt. Spiering zelf waarschijnlijk ook niet, want anders had hij 't wel in normaal Nederlands kunnen uitleggen.

Als ik op het punt ben aangeland waarop een artikel een ratjetoe van onbegrijpelijke `feiten' en redeneringen is geworden, haak ik meestal af. Laat maar zitten. Terwijl uitgerekend iemand als ik met een alleszins behoorlijke voorkennis plus interesse zeer gediend zou zijn met verhelderende artikelen over alle nieuwe ontwikkelingen m.b.t. DNA, gentechnologie e.d. Uw W&O-bijlage hoef ik daar echter niet meer voor open te slaan ware het niet dat ik altijd geniet van de bijdragen van Leo Prick (terwijl ik totaal geen verstand heb van onderwijs). Helemaal bont maakt Spiering het door Dawkins te vragen: `Maar wat is dan nog de zin van ons leven?' Gelukkig gaat Dawkins er serieus op in, en ach, denk ik dan, had dit Herman Brood even toegefluisterd toen hij op het Amstel Hotel stond: `Fundamenteel gezien is de betekenis van ons leven de verbreiding van zelf-kopiërende gecodeerde informatie, de genen dus.'

    • Frank de Greef Helmond