Aannemen van snoepreisjes moet worden verboden

Naar aanleiding van het artikel `Ophef over betaalde reis van CDA'ers' (NRC Handelsblad, 10 mei) over de reis van Kamerleden en hun partners naar Taiwan het volgende:

De reizen van Kamerleden op kosten van een derde komt overeen met het aannemen van smeergeld. Men moet wel heel naïef zijn om te geloven dat zo'n reis volledig belangeloos is. Het komt erop neer dat een poging wordt gedaan de betrokken Kamerleden om te kopen.

Ieder serieus bedrijf verbiedt z'n werkgevers om door de klanten aangeboden reisjes aan te nemen op straffe van ontslag. Waarom mogen Kamerleden dit wel aannemen? Ik stel voor dat de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk een wet aanneemt die alle soorten cadeaus van derde landen en andere lobby-instellingen aan Kamer- en regeringsleden verbiedt. Ondertussen zouden de reis- en verblijfkosten van de betreffende volksvertegenwoordigers bij hun inkomen moeten worden geteld, als inkomen in natura.

    • A. van Dooren